Od 24 lipca 2020 zaczęły obowiązywać postanowienia Tarczy Antykryzysowej 4.0, w myśl których prezes Urządu Ochony Konkurencji i Konsumentów będzie władny zablokować inwestycję wykupu polskiego przedsiębiorstwa o strategicznym znaczeniu dla gospodarki (w tym dla sektora rolno – spożywczego) przez obcy kapitał. Jest to rządowa odpowiedź na ryzyko związane z pogorszeniem kondycji finansowej poniktórych przedsiębiorstw wywołanym pandemią koronawirusa i przejęcie ich przez obce spółki.

Prezes UOKiK, Pan Tomasz Chróstny, podkreśla, że celem zmian w prawie nie jest blokowanie zagranicznych inwestycji, które z punktu rozwoju gospodarki są jak najbardziej pożądane. Dlatego urząd będzie miał najwyżej 30 dni na wydanie opinii w konkretnej sprawie.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie inwestycji, prezes UOKiK będzie miał możliwość ochrony podmiotów mających siedzibę w Polsce, kluczowych dla zachowania bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego (branża paliwowa, energetyczna, przetwórstwo żywności, produkcja nawozów itp.), o ile przychód podmiotu przekracza 10 mln euro w którymś z dwóch lat obrotowych poprzedzających chęć przejęcia.

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection