Ceny jabłek w tym czasie w Polsce utrzymywały się na poziomie wyższym w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Początek czwartego kwartału przyniósł jednak sezonowy spadek cen do poziomu zbliżonego do tego sprzed roku. Według danych IERiGZ-PIB, cena jabłek w skupie do konsumpcji bezpośredniej średnio w październiku br. ukształtowała się na poziomie 1,35zł/kg wobec 1,36zł/kg w październiku rok wcześniej. Ceny jabłek są więc relatywnie wysokie mimo znacznego wzrostu podaży jabłek w kraju. Według wrześniowych szacunków GUS, w 2012 roku w Polsce zbiory jabłek maj ˛a wynieść 2,74 mln t, wobec niespełna 2,50 mln t w roku poprzednim (+10%).
Biorąc jednak pod uwagę uwarunkowania popytowo - podażowe na rynkach zagranicznych, można oczekiwać, że w kolejnych trzech kwartałach ceny jabłek będą utrzymywać się na relatywnie wysokim poziomie w odniesieniu do poprzednich 5 lat. Jednym z czynników jest znaczny spadek zbiorów jabłek w krajach Unii Europejskiej (poza Polską), który może przełożyć się na wzrost krajowego eksportu, nie tylko na rynek unijny, ale także do Rosji.
Według danych WAPA (World Apple and Pear Association) w 2012 roku produkcja jabłek w UE-27 będzie o 9% niższa w porównaniu do 2011 roku. Dostawy do Rosji mogą odbywać się kosztem krajów, takich jak Francja czy też Włochy, mających względnie wysoki udział w rosyjskim imporcie jabłek (odpowiednio 4 i 5%). Można zatem oczekiwać wzrostu eksportu krajowych jabłek w sezonie 2012/2013 w stosunku do sezonu 2011/2012.
Będzie on jednak widoczny w dalszej części sezonu (I kwartał 2013), co wynika z rosnącego popytu w Rosji w miesiącach zimowych związanego z ograniczonymi możliwościami przechowywania przez tamtejszych sadowników. W październiku 2012 r., ze względu na dość dużą podaż jabłek na rynku rosyjskim, popyt na polskie jabłka ze strony tego kraju był dość niski. Niemniej ceny skupu polskich jabłek kierowanych na eksport w październiku były średnio o ok. 0,05 zł/kg wyższe niż przed rokiem i wynosiły w zależności od odmiany 0,84-1,35 zł/kg (70 mm+).
Jak przewidywaliśmy wcześniej (Agro Monitor nr 21), w trakcie tegorocznych zbiorów stosunkowo wysokie było zapotrzebowanie na jabłka przemysłowe. Zakłady produkujące koncentrat jabłkowy oferowały ceny co prawda niższe niż przed rokiem, aczkolwiek znacznie wyższe od poziomu z 2008 i 2009 roku. Zgodnie z danymi IERiGZ-PIB, średnia cena jabłek przemysłowych w kraju we wrześniu br. wyniosła 0,37 zł/kg w porównaniu do 0,42 zł/kg we wrześniu 2011 roku. Wynikało to z wysokiego popytu na koncentrat jabłkowy na rynkach światowych, mającego odzwierciedlenie w postaci stosunkowo wysokich jego cen. Biorąc pod uwagę niskie zapasy zagęszczonego soku jabłkowego na rynku europejskim na początku sezonu 2012/2013, prawdopodobne zmniejszenie się jego produkcji w pozostałych krajach Unii w bieżącym sezonie oraz spadek znaczenia Chin jako dostawcy na rynek europejski, można oczekiwać, ˙ze w nadchodzących miesiącach ceny koncentratu, pomimo możliwych spadków związanych z rosnącą podażą, oraz ceny jabłek przemysłowych, będą relatywnie wysokie.
Źródło: bgz.pl, Agro Monitor

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection