Zgodnie z danymi Eurostatu, w pierwszych dwóch miesiącach 2013 roku, eksport koncentratu jabłkowego z Polski ukształtował się na najwyższym poziomie w ostatnich 5 latach, wynosząc blisko 42 tys. t. Podobnie jak w poprzednich latach kraje Unii Europejskiej były dominującym kierunkiem wywozu zagęszczonego soku z Polski. W największym stopniu zwiększyła się sprzedaż do Wielkiej Brytanii – blisko 3-krotnie do 8,3 tys. t oraz do Austrii - prawie 2-krotnie (do poziomu 2 tys. t). Największym odbiorcą pozostawały Niemcy z udziałem około 52% (22 tys. t - wzrost o 22% w relacji r/r). Silny wzrost importu nie dziwi zwłaszcza w obliczu znacznego wzrostu produkcji w Polsce oraz prawdopodobnej obniżce produkcji w krajach Unii czy też zmniejszenia eksportu koncentratu z Chin.

Źródło: bgz.pl

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection