O poważnych stratach mogą mówić producenci zbóż, rzepaku, warzyw, ziemniaków, truskawek (jak w gminie Bieliny w świętokrzyskim zagłębiu truskawkowym, gdzie ulewy doprowadziły do zamulenia upraw), buraków cukrowych. Ale ucierpiała też część drzew owocowych. Prezes Związku Sadowników Polskich poseł Mirosław Maliszewski (PSL) poinformował, że na Mazowszu niektórym producentom owoców we znaki dał się zwłaszcza grad.– Grad pogorszył jakość owoców, nawet jeżeli uprawa nie została zniszczona – wyjaśnił Maliszewski.

Cały artykuł: https://www.naszdziennik.pl/ekonomia-polska-wies/35642,woda-na-600-tys-hektarow.html

IMG 0570 2Pomoc dla gospodarstw rolnych

Pomoc dla gospodarstw rolnych Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba przedstawił dziś informację w zakresie pomocy dla gospodarstw rolnych, które poniosły straty na skutek działania niekorzystnych zjawisk pogodowych.„Ze wstępnych danych otrzymanych od wojewodów wynika, że wyniku ostatnich zdarzeń pogodowych straty poniosło ponad 100 tysięcy gospodarstw rolnych na obszarze około 600 tysięcy ha użytków rolnych” – poinformował minister.

„W resorcie rolnictwa został przygotowany program pomocy dla tych gospodarstw i zostanie on przedłożony do decyzji Rady Ministrów na jednym z najbliższych posiedzeń”. Według szefa resortu program ten, po akceptacji Rady Ministrów mógłby być wprowadzony w życie od 15 lipca br.

W ramach przedstawionych propozycji rolnicy mieliby możliwość ubiegania się o:

- kredyty na wznowienie produkcji rolnej, które dla posiadających wymagane ustawowo ubezpieczenie byłyby oprocentowane w wysokości 1,5 % w stosunku rocznym, a dla nieubezpieczonych w wysokości 3%,

grad- rozłożenie na raty, a w szczególnych przypadkach o umorzenie częściowe lub całkowite bieżących należności wobec KRUS ,

- rozłożenie na raty, a w szczególnych przypadkach o umorzenie częściowe lub całkowite bieżących należności wobec ANR,

- rozłożenie na raty, a w szczególnych przypadkach o umorzenie częściowe lub całkowite bieżących należności z tytułu podatku rolnego,

- środki w ramach PROW z działania – przywracanie potencjału produkcji rolnej.

Powyższa pomoc byłaby dostębna w przypadku strat sięgających powyżej 30% wartości produkcji rolnej.Jak przypomniał minister z tego ostatniego działania skorzystało dotychczas 6 tysięcy gospodarstw rolnych.

Minister rolnictwa Stanisław Kalemba poinformował również, że trwają prace zmierzające do przyjęcia rozwiązań w sprawie bezzwrotnej pomocy do 1 ha użytków rolnych w dotkniętych klęską gospodarstwach oraz do 1 m2 powierzchni zniszczonej szklarni, czy tunelu foliowego.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że środki niezbędne do dopłat do oprocentowania zabezpieczone są w budżecie przeznaczonym na rolnictwo, ale zgodnie z procedurami, każdorazowo zgodę musi na ich uruchomienie wydać Minister Finansów.

Według ministra Stanisława Kalemby argumenty przemawiające za taką zgodą są bardzo mocne – chodzi tutaj o wykorzystanie środków przez poszkodowanych rolników na zakupy niezbędne do wznowienia produkcji rolnej, a także o wpływy do budżetu z tytułu podatku VAT.

Źródła: minrol.gov.pl, naszdziennik.pl

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection