W sezonie 2012/2013 przezimowanie drzew i krzewów owocowych, zgodnie z szacunkami GUS, w kraju było na ogół dobre, a zdecydowanie lepszy niż przed rokiem jest stan plantacji truskawek. Przedłużająca się zima spowodowała jednak opóźnienia w wegetacji drzew i krzewów owocowych, a także siewów warzyw do gruntu. Niemniej, późniejszy układ czynników pogodowych, spowodował przyspieszenie wegetacji, co przełożyło się na stosunkowo dobre kwitnienie i zawiązywanie owoców, a także dobre wschody warzyw.

Dobry stan drzew i krzewów owocowych w kraju mógłby być pozytywnym czynnikiem z punktu widzenia nadchodzących zbiorów owoców. Niemniej decydujący w kontekście kształtowania się zbiorów będzie dalszy przebieg warunków pogodowych.Jeśli chodzi natomiast o kształtowanie się cen owoców, istotne znaczenie będzie miała także sytuacja w przetwórstwie. Ta w dużej mierze będzie determinowana przez popyt na przetwory oraz ich podaż w krajach konkurencyjnych. Biorąc pod uwagę rynki zagraniczne, w Europie nie stwierdzono występowania przymrozków czy też innych zdarzeń , które istotnie mogłyby wpłynąć na obniżenie plonowania drzew owocowych. Zatem, po niezbyt udanym pod względem produkcyjnym roku poprzednim, w Unii prawdopodobnie możemy oczekiwać wzrostu zbiorów jabłek (przy założeniu braku nieoczekiwanych zdarzeń).

truskawka-dojrzewanieMaliny i wiśnie
Istnieją jednak obawy dotyczące stanu plantacji malin i drzew wiśniowych w Serbii po ubiegłorocznej suszy. Plantatorzy serbscy wskazują też na problemy z ochroną drzew wiśniowych przed  szkodnikami. Z kolei zapotrzebowanie na wiśnie i maliny (mrożone) może być stosunkowo
wysokie na rynku Unii, zwłaszcza w kontekście prawdopodobnie niskich zapasów mrożonek z tych owoców. Może to być czynnikiem powodującym, że ceny tych owoców będą z punktu widzenia plantatorów korzystne. Z drugiej strony niższy może być popyt na mrożone wiśnie ze strony USA, który miał istotne znaczenie w kształtowaniu się cen w sezonie 2012/2013. Warto dodać, że obecnie (koniec maja br.) ceny mrożonych wiśni i malin utrzymują się na znacznie wyższym poziomie niż rok wcześniej.

Truskawki
W ciągu kończącego się sezonu 2012/2013 na rynku unijnym obserwowano natomiast systematyczne spadki cen mrożonych truskawek, co może oddziaływać w kierunku spadku cen truskawek świeżych w skupie w stosunku do wysokich w 2012 roku. Według Foodnews, cena mrożonych truskawek z Polski w maju br. wyniosła 1,57 euro/kg i była o 12,4% niższa niż średnio w maju 2012 roku. W kierunku spadków może oddziaływać również niska cenowa konkurencyjność truskawek mrożonych z Polski, osłabiająca popyt na krajowe mrożonki (w pierwszych 8 miesiącach sezonu 2012/2013 eksport mrożonych truskawek z Polski do UE-27 zmniejszył się o 20% w relacji r/r), a także wzrost importu do Unii z krajów takich jak np. Egipt czy Maroko. Popyt na mrożonki owocowe a także warzywne może być jednak hamowany poprzez spowolnienie na rynku krajowym i europejskim. Mniejsze może być również zapotrzebowanie na owoce mrożone zgłaszane przez sektor przetwórczy np. mleczarski. Kryzys może odbić się również na konsumpcji soków owocowych, oddziałując negatywnie na popyt na koncentrat jabłkowy.

Czynniki mogące wpływać na przyszły poziom cen:
- Na ogół dobry stan drzew i krzewów owocowych wiosną 2013 r.
- Niski popyt na truskawki mrożone z Polski
- Niska konkurencyjność cenowa
- Niskie zapasy wiśni i malin mrożonych
- Spowolnienie na rynku sprzyjające obniżkom konsumpcji przetworów z owoców i warzyw.

Poniżej zestawienie cen jabłek w ostatnich sezonach.

Źródło: bgz.pl, AgroMonitor czerwiec 2013

ceny-owocow

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection