Oczekiwania co do zbiorów malin w Serbii nie są korzystne w tym roku. Spowodowane są one suszami w roku ubiegłym, które spowodowały wiele uszkodzeń w tamtejszych plantacjach. Szczególnie ucierpiały maliny odmiany Meeker i Willamette, a to może mieć przełożenie na wyniki
produkcyjne w bieżącym sezonie. Nie wiadomo jednak czy produkcja będzie mniejsza niż w roku poprzednim. Według Foodnews, plantatorzy w Serbii w 2012 roku zebrali nieco ponad 70 tys. ton malin z niespełna 16 tys. ha upraw, co oznaczało przeciętną wydajność około 4,5 tony z hektara.
Zbiory te były o 22% niższe niż w 2011 roku i jednocześnie najniższe od 2000 roku kiedy wyniosły niecałe 60 tys. t.

Źródło: Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej), analizy.bgz.pl

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection