cherryW Stanach Zjednoczonych zaczęły się zbiory wiśni. Warunki, w jakich się odbywają, są jednak zróżnicowane. Nie jest wiadomo, jak ostatecznie ukształtuje się ich wysokość, jednak z rynku nie dochodzą informacje o tym, żeby miały być w tym roku niższe. W ubiegłym roku, w stanie Michigan nastąpił znaczny spadek produkcji w relacji do 2011 roku (aż o 75% - dane Foodnews). Stany Zjednoczone, w celu zaspokojenia wewnętrznego popytu, musiały zwiększyć import mrożonek wiśni, w tym również z Polski (w okresie VII 2012-II 2013 eksport mrożonek z wiśni z Polski do USA wyniósł blisko 14 tys. t). Można oceniać, że w przypadku lepszych zbiorów, spadek popytu na wiśnie ze strony USA, który w sposób wyraźny przyczynił się do ubiegłorocznego, znacznego wzrostu cen, może przełożyć się na ich spadek w sezonie bieżącym.

Niemniej niski stan zapasów oraz, mimo spadków w pierwszym kwartale 2013 roku, utrzymujące się na relatywnie wysokim poziomie ceny mrożonych wiśni mogą wpłynąć na to, że ceny ich skupu będą również relatywnie wysokie. Według danych Foodnews w połowie maja br. cena mrożonych z wiśni z Polski wynosiła 1,95 euro/kg i była o 15% wyższa w porównaniu do średniej ceny w maju 2012 roku.

Źródło: AgroTydzień, bgz.pl

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia

Projekt strony www Sitte.pl Lublin