wisnieowoceW naszym kraju za kilka dni rozpoczną się zbiory owoców wiśni, odmiany Lutówka. O około 10 dni wcześniej niż w roku ubiegłym. Jeszcze trzy tygodnie temu przewidywano wyższe zbiory tej odmiany niż w roku ubiegłym. Przebieg pogody wpłynął na silniejszy opad i porażenie drzew chorobami oraz podtopienia, co miało istotny wpływ na ilość i jakość owoców. Według mojego rozeznania zbiory owoców odmiany Lutówki, zamiast  170 tys. ton (wcześniejsza prognoza) mogą wynieść 150-155 tys. ton. Niższe zbiory tej odmiany  przewiduje się także w Niemczech.
 
Trudno teraz przewidziedzieć zagospodarowanie owoców tej odmiany. Nie wiadomo, jaki będzie eksport deserowych owoców. Wobec istotnie niższych zbiorów owoców w Turcji, niższa będzie podaż zagęszczonego soku na rynek europejski. W związku z tym należy się spodziewać zwiększonego zaintresowania produkcją soku ze strony naszych producentów. Wtedy wpłynie to na mniejszą podaż owoców do produkcji mrożonek. W Serbii, w której się juz zakończyły zbiory owoców wiśni, nieco wyższe niż w zeszłym roku, na skutek wysokich temperatur owoce są drobne, wiele z nich nie nadaje się do produkcji mrożonek. Wobec wymienionych czynników, mogą być problemy w pokryciu potrzeb owoców do produkcji mrożonek. Do tego dochodzi jeszcze pękanie owoców (deszcze).
 
Opierając się o aktualną sytuację w zbiorach i zapotrzebowaniu owoców odmiany Lutówka, można przewidzieć następujące ceny skupu loco zakład w zł/kg: do produkcji soku 2,2-2,6, a do produkcji mrożonek 2,8-3,2.
Ceny tych produktów są ściśłe zależne od ich cen na rynku zagranicznym. Aktualnie na rynku niemieckim cena mrożonek wiśni wynosi 1,2 eur/kg. Przy takiej cenie naszym producentom owoców wiśni można już teraz płacić, loco zaklad, co najmniej 2.8 zł/kg. Wobec braku zapasów i niższych zbiorów niż się spodziewano w Polsce i w Niemczech, można się spodziewać wyższych cen mrozonek w najblizszych miesiącach. Przebieg pogody w okresie zbiorów może jeszcze wiele zmienić w jakości i przydatności owoców, zwłaszcza do produkcji mrożonek.
 
Wyżej wymienione ceny skupu są atrakcyjne dla producentów owoców, którzy osiągnęli plon co najmniej 10 ton z hektara, a taki osiągano przy intensywnej pielęgnacji drzew.Także w tym roku opłacalne było skuteczne zwalczanie chorób i szkodników oraz racjonalne nawożenie drzew, dokorzeniowo i dolistnie. Powoli zbliża się okres zakładania sadów. Radzę się zastanowić nad założeniem nowego, ale bardziej intensywnego towarowego sadu wiśniowego. Widzę, szansę na opłacalną produkcję owoców w najbliższych latach.

Autor: prof. Eberhard Makosz

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin