maliny ekologiczneCeny malin przemysłowych w skupie do przetwórstwa są zdecydowanie wyższe niż rok wcześniej. Za kilogram tych owoców w dniach 8-9 lipca br., zgodnie z danymi monitoringu cen Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, płacono od 3,50 do 4,61 (loco zakład) zł/kg w zależności od regionu i klasy jakości malin. Oznacza to, że wzrost cen w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim wyniósł o 40-50%. Biorąc pod uwagę dane historyczne cen malin letnich, jest to również poziom najwyższy od 2008 roku. Przyczyną wysokich cen owoców świeżych w stosunku do lat wcześniejszych jest sytuacja na rynku malin przetworzonych, a mianowicie: niskie zapasy mrożonek, a w związku z tym ich wysokie ceny, a także oczekiwania co do prawdopodobnie niższych od potencjalnych zbiorów malin w Serbii. Mniejszy wpływ na sytuację cenową ma podaż owoców na rynku krajowym. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB ocenia (Rynek owoców i warzyw - stan i perspektywy, czerwiec 2013 r.), że zbiory malin w Polsce w 2013 roku mogą być tylko nieznacznie niższe w porównaniu do rekordowych w roku poprzednim i wynieść 125 tys. t (-1,7% r/r).

Zgodnie z oczekiwaniami nastąpił natomiast spadek cen wiśni do przetwórstwa. Według danych Ministerstwa, w analizowanym okresie wynosiły one od 2,00 do 2,33 (loco zakład) zł/kg i były o około jedną czwartą niższe w porównaniu do roku ubiegłego. Tu również wpływ na kształtowanie się ceny ma sytuacja w przetwórstwie związana z czynnikami popytowo-podażowymi na rynkach zagranicznych.

Na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego skupowano natomiast porzeczki czarne. Dane Ministerstwa wskazują, że w dniach 8-9 lipca ceny wynosiły 1,47-1,64 zł/kg (druga cena loco zakład) podczas gdy rok wcześniej 1,45-1,63 zł/kg (loco zakład). Prawdopodobnie jest to efekt zbliżonej podaży jak w roku poprzednim. Według prognoz IERiGŻ-PIB zbiory porzeczek czarnych mogą wynieść w 2013 roku 145 tys. t. Na podobnym poziomie jak rok wcześniej oceniono również zbiory porzeczek czerwonych, co też ma przełożenie w postaci zbliżonych do roku poprzedniego cenach - od 1,50 zł/kg do 1,64 (loco zakład) zł/kg.

Źródło: bgz.pl

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia

Projekt strony www Sitte.pl Lublin