W latach 2005-2010 prowadzono monitoring cen jabłek odmian ‘Cortland‘, ‘Jonagold’, ‘Ligol’ ‘i ‘Szampion’ na czterech rynkach hurtowych w Polsce: Wielkopolskiej Giełdzie Rolno-Ogrodniczej S.A. we Franowie, Lubelskim Ryku Hurtowym S.A. w Elizówce, Warszawskim Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym SA w Broniszach oraz Sandomierskim Ogrodniczym Rynku Hurtowym S.A. w Sandomierzu. Analizy dokonywano w IV i I kwartale roku, a notowania cen uśredniano kwartalnie.
Okazuje się, że ceny jabłek były zbliżone w badanym okresie, tylko w końcówce 2007 roku i na początku 2008 roku podczas niedoboru owoców na giełdach poziom cen na sandomierskim rynku ogrodniczym był niższy.
Źródło: wykład Krzysztofa Zmarlickiego, Piotra Brzozowskiego wygłoszony podczas XLVI Konferencji Sadowniczej „Nauka praktyce”.
 

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia