grad sadProducenci poszkodowani przez grad, huragan, nawalny deszcz oraz suszę mogą składać wnioski do ARiMR od 17 do 31 października. Jest jednak jasne kryterium – szkody powstałe w uprawie muszą wynosić co najmniej 70%.

Stawki wyglądają następująco – 900 zł na 1 ha powierzchni upraw, do których włączone są również drzewa i krzewy owocowe (wartość szkód musi przekraczać 70%) oraz 100 zł na 100 m2 powierzchni upraw w szklarniach i tunelach foliowych (również tylko dla szkód większych niż 70 %)
Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników będzie iloczynem deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody oraz stawki pomocy. Wysokość pomocy na jedno gospodarstwo nie może być przekroczyć równowartości w złotych 15 tys. euro.

Jeśli producent nie posiada polisy ubezpieczenia, kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% (łąki i pastwiska są wyłączone z projektu).

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin