truskawki230 września 2016 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2016 r. Wynosi on 4,3192 zł za 1 EUR, a więc jest o 0,07 złotego wyższy od kursu stosowanego za ubiegły rok.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2016 r. wyniesie ponad 14,8 mld złotych i będzie wyższa od kwoty ubiegłorocznej o blisko 316 mln złotych.

W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości w zł/ha:
1. Jednolita płatność obszarowa 462,05
2. Płatność za zazielenienie 310,10
3. Płatność dla młodego rolnika 231,97
4. Płatność dodatkowa 172,79
5. Płatność do bydła 256,20
6. Płatność do krów 322,62
7. Płatność do owiec 111,95
8. Płatność do kóz 68,25
9. Płatność do roślin wysokobiałkowych 430,49
10. Płatność do chmielu 2 317,00
11. Płatność do ziemniaków skrobiowych 1 287,75
13. Płatność do pomidorów 3 074,09
14. Płatność do owoców miękkich 904,78
15. Płatność do lnu 289,94
16. Płatność do konopi włóknistych 547,59
Źródło: MRiRW

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection