Od 18 kwietnia zaczyna obowiązywać Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (z dnia 9 marca 2017 roku), która stanowi część tzw. Pakietu Transportowego. Nowe przepisy wprowadzają ograniczenia w zakupie paliwa rolniczego na potrzeby gospodarstw rolnych, kryją się za nimi obowiązki zarówno po stronie firm dostarczających paliwo jak i rolników. Za ich nieprzestrzeganie grożą kary.

Nowe regulacje zakładają, że przewóz paliwa rolniczego ON jednorazowo w ilości powyżej 500 litrów (+/- 10%) podlegać będzie monitoringowi za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Gdy rolnik będzie chciał zakupić ON od hurtowników z usługą dostawy do gospodarstwa, obowiązek zgłoszenia transakcji spoczywać będzie na sprzedawcy. Po zgłoszeniu dostawca otrzyma od KAS numer referencyjny przypisany do konkretnej dostawy. Numer ten następnie udostępni przewoźnikowi, który przed rozpoczęciem transportu wprowadzi swoje dane do systemu, a po dostarczeniu paliwa przekaże go rolnikowi. Rolnik najpóźniej w następnym dniu roboczym zobowiązany jest zgłosić odbiór paliwa na platformie. Natomiast gdy rolnik sam będzie przewoził zakupione paliwo, zobowiązany będzie najpierw zgłosić jego przewóz do KAS i uzyskać numer referencyjny. Dopiero po okazaniu tego numeru sprzedawca będzie mógł sprzedać paliwo. Po przywiezieniu paliwa do gospodarstwa rolnik jest zobowiązany zgłosić ten fakt do systemu (najpóźniej w następnym dniu roboczym).

Tych, którzy nie będą przestrzegać zasad, czekają kary finansowe – od 10 do 20 tys. złotych. Możliwe jest także czasowe zajęcie pojazdu. Kontrole w trakcie przewozu paliwa będą mogli przeprowadzać np. służby porządkowe i celne, liczyć się trzeba również z możliwością kontroli w trybie postępowania podatkowego lub celno-skarbowego, która może być wykonana w ciągu pięciu lat.

 

Więcej na: https://swiatrolnika.info/wir.org.pl/K.S./AZK/

 

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection