Nie zmienią się ceny biletów wjazdu na największy w Polsce Rynek Hurtowy w Broniszach, pomimo wzrostu podatku VAT z 22% do 23%. Zarząd Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego SA w Broniszach utrzyma ceny biletów jednorazowego wjazdu na poziomie cen z 2010 roku.
Pomimo że taka decyzja spowoduje zmniejszenie przychodów rynku o około 240 tys. zł w skali roku, to zmniejszy koszty, jakie ponoszą polscy producenci i kupcy - mówi Mirosław Mazuruk Prezes Zarządu WR-SRH  SA w Broniszach. Jego zdaniem taka decyzja wpłynie na utrzymanie dotychczasowej liczby klientów korzystających z usług Rynku w Broniszach.
W 2010 roku Bronisze wprowadziły system Kart Stałego Klienta, który gwarantuje utrzymanie cen dla posiadaczy kart na niezmienionym poziomie do końca 2012 roku czyli jeszcze przez dwa lata. Od połowy tego roku Bronisze zarejestrowały prawie 10 tys. stałych klientów.
Na Rynek Hurtowy Bronisze wjeżdża na bilety jednorazowego wjazdu około 15 mln samochodów rocznie (kupcy i sprzedawcy z samochodów).  Za pośrednictwem WR-SRH SA w Broniszach sprzedawanych jest rocznie ponad 1,2 mln ton owoców i warzyw. Według danych rynku, 30 tys. polskich gospodarstw dostarcza produkty do Bronisz - w miesiącach maj-wrzesień liczba dostawców i odbiorców rynku w Broniszach jest największa.

Źródło: Informacja prasowa WR-SRH SA w Broniszach, Małgorzata Skoczewska
 

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia

Sadownicy polują