Spółdzielnie rolników po nowemu

35tydzGrupy producentów owoców przeżywają niemałe trudności. Czyżby stwierdzono, że nie są przyszłością polskiego ogrodnictwa?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt ustawy o spółdzielniach, aby zmobilizować producentów rolnych do wspólnego działania. Zachętą do konsolidacji miałoby być zwolnienie z niektórych obowiązków fiskalnych, a najważniejszym skutkiem – poprawa efektywności gospodarowania. Polskie rolnictwo wciąż jest zbyt rozdrobnione, a tym samym - rozdrobniona podaż produktów. Z drugiej strony popyt jest doskonale zorganizowany i oczekuje dużych jednorodnych partii owoców.

Spółdzielnie będą miały statutowy obowiązek prowadzić działalność handlową, planować produkcję, koncentrować popyt, a także wspólnie kupować środki produkcji. Dodatkowo będą mogły prowadzić przetwórstwo produktów rolnych swoich członków, świadczyć usługi konieczne do produkcji, upowszechniać metody korzystne dla środowiska i nowoczesne technologie uprawy.

Źródło: www.minrol.gov.pl

Powiązane artykuły

Grupa producentów owoców to nie grupa rolna

Problemy grup także w nich samych