Grupy mogą już budować nowe zakłady

hala owocowa wozki widlowe rDo tej pory w działaniu marketing i przetwórstwo w PROW 2014–2020 widniał zakaz budowania nowych zakładów w sektorze owoców i warzyw, co oznaczało wykluczenie tego sektora ze wsparcia unijnego. Branża, a przede wszystkim Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, zabiegał o wykreślenie tego zapisu jeszcze na etapie projektu nowego PROW. 27 kwietnia Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w PROW dla Polski do celów wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego. W wyniku tej zmiany grupy, organizacje i zrzeszenia organizacji producentów będą mogły składać wnioski w planowanym na listopad naborze, dotyczące również budowy nowych zakładów w zakresie przetwórstwa i marketingu (przygotowana będzie zmiana rozporządzenia MRiRW do tego działania PROW, która bliżej określi możliwości i warunki inwestowania). Zapisana w PROW wysokość dofinansowania wynosi do 3 mln złotych dla grup i organizacji oraz do 15 mln dla zrzeszeń organizacji producentów.

Nowy opis działania przetwórstwo i marketing jest opisany na str. 240 i następnych PROW 2014-20 po zmianach. Materiał znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa: https://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020?%2FWsparcie-rolnictwa%2FPROW-2014-2020.

Powiązane artykuły

Grupa producentów owoców to nie grupa rolna

Problemy grup także w nich samych