Wsparcie dla grup – nie dla producentów owoców

IMG 6473ARiMR wydała obwieszczenie o możliwości składania wniosków o przyznanie wsparcia na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" PROW 2014 – 2020. O pomoc nie mogą się ubiegać jednak producenci owoców i warzyw. Ten sektor został wyłączony z programu. W planie finansowym przewidziano na wsparcie grup producentów rolnych kwotę blisko 403 mln euro (w tym ok. 110 mln  euro na zobowiązania), tj. o ponad 111 mln  euro więcej, aniżeli w PROW 2007-2013.

Wśród organizacji producentów, którzy mogą ubiegać się o pomoc znalazły się te utworzone ze względu na produkty: wysokiej jakości objęte art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1305/2013, w szczególności rolnictwa ekologicznego, świnie żywe, mięso wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone, bydło żywe i mięso, owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub kozia strzyżona potna, miód naturalny lub jego produkty pszczele, rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego oraz szyszki chmielowe.

Pomoc udzielna będzie w okresie pierwszych 5 lat od daty uznania podmiotu za grupę, a jej wysokość wyliczana jest na podstawie przychodów netto wytworzonych przez członków grupy. Limit pomocy wynosi 100 tys. euro w każdym roku 5-letniego okresu wsparcia.

Powiązane artykuły

Grupa producentów owoców to nie grupa rolna

Problemy grup także w nich samych