Dzisiaj kończą się obrady Kongresu Europejskich Rolników 2010 Copa-Cogeca w Brukseli. Przewodniczący Komitetu Copa, Padraig Walshe, zauważył, że dochody unijnych gospodarstw spadły w minionym roku o 12% i wynoszą niespełna 50% średnich zarobków w UE. FAO przewiduje, że do 2050 roku nastąpi ponaddwukrotny wzrost popytu na żywność. Ponadto liberalizacja handlowa w stosunkach z Ameryką Łacińską może zagrozić sytuacji ekonomicznej między innymi producentów owoców w Europie. Produkty pochodzące z tamtej strefy geograficznej nie muszą bowiem spełniać tych samych norm jakościowych, co produkty europejskie.
Copa-Cogeca opowiada się przedłużeniem płatności bezpośrednich. W przeciwnym wypadku europejska produkcja żywności dalej będzie maleć. Przewodniczący Komitetu Cogeca, Paolo Bruni, mówił o nadmiernej przewadze sieci handlowych nad strukturami spółdzielczymi i konieczności zwiększenia udziału rolników w cenie detalicznej produktów.
Podczas Kongresu zastanawiano się też nad przyszłością unijnego rolnictwa.
Źródło: https://www.solidarnoscri.pl/strony/copa_info.html#kp06102010
 

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia

Projekt strony www Sitte.pl Lublin