Francuskie sadownicze instytuty naukowe GRAB i Citifl prowadziły prace nad wykorzystaniem gotowanej wody o wysokiej temperaturze do zabezpieczania jabłek przed chorobami przechowalniczymi. Według wstępnych badań kąpiel owoców po zbiorze zabezpiecza przed chorobami wywołanymi przez gatunki z rodzaju Monilinia, Penicillium, Botritis, Gloeosporium. Prawdopodobnie zakres badań zostanie poszerzony o orzechy oraz szkółkarstwo.
Najlepiej byłoby połączyć wstępne sortowanie owoców z zabezpieczaniem owoców wodą o wysokiej temperaturze i ich myciem.
Taka metoda ograniczania chorób przechowalniczych polecana może być w produkcji ekologicznej i integrowanej.
Źródło: Reussirfl, Francois Warlop
 

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia