Litewskie odmiany czereśni

Prace litewskich hodowców odmian czereśni mogą okazać się bardzo cenne dla naszych warunków klimatycznych, odmiany te bowiem z surowszego klimatu. Uprawiane obecnie w Polsce pochodzą z Niemiec, Francji i USA i są wrażliwsze na niskie temperatury. Pierwsze litewskie odmiany w wyniku hodowli uzyskano już 100 lat temu. Ich zaletą jest większa odporność. Prace litewskich uczonych kontynuowane są w Olsztynienaw Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.
Badano tam litewskie odmiany: ‘Agila’, ‘’Seda’, ‘Vasare’, ‘Ventenue, ‘Jurgita’ i porównywano z odmianami ‘Burlat’ i ‘Ulster’ szczepionymi na czereśni ptasiej. W trzech sezonach badawczych, 2006–2008, najwyższe plony uzyskano z odmiany ‘Vasare’, która z odmianą ‘Burlat’ oceniona została najwyżej. Plony odmian ‘Ventnue’ i ‘Vasare’ były wyższe niż ‘Burlat’ i ‘Ulster’, co może świadczyć o ich wyższej mrozoodporności. Największe owoce pozyskiwano z odmian ‘Agila’ i ‘Jurgita’, owoce z odmian litewskich były mniejsze niż z kontrolnych. Najwyższą średnią zawartość cukrów odnotowano u odmiany ‘Vasare’, a cukrów prostych w ‘Jurgita i ‘Ulster’. Najwięcej kwasów organicznych zawierały ‘Agila; najmniej ‘Ulster’. Najwięcej witaminy C zawierała ‘Agila’ oraz ‘Vasare’ i ‘Ventue.
Źródło: streszczenie wykładu Anny Bieniek wygłoszonego podczas XLVI Ogólnopolskiej Konferencji Sadowniczej „Nauka praktyce”, badania Anny Bieniek, Zdzisława Kaweckiego, Jana Kopytowskiego z Katedry Ogrodnictwa UWM w Olsztynie i Jerzego Zielenkiewicza z Zakładu Produkcyjno-Doświadczalnego „Pozorty” w Olsztynie
 

Powiązane artykuły

Dojrzewanie gruszek

Termoterapia owoców