Przetwórnie w Annopolu, Dwikozach i Brzostowcu włączone do Narodowego Holdingu Spożywczego?

Mając na uwadze ostatnie wydarzenia w branży sadowniczej związane z bankructwem firmy T.B. Fruit – przetwórni o dużym znaczeniu na rynku jabłek przemysłowych, Związek Sadowników RP zwrócił się do ministra rolnictwa, Henryka Kowalczyka z prośba o podjęcie pilnej interwencji.

Grupa T.B. Fruit jest jednym z największych w Europie producentów koncentratów owocowych, używanych do produkcji soków, która dysponuje ośmioma nowoczesnymi zakładami przetwórczymi, zlokalizowanymi na Ukrainie, w Mołdawii i Polsce: na Lubelszczyźnie w Annopolu, Dwikozach i na Mazowszu w Brzostowcu.

Zakład od dłuższego czasu borykał się jednak z problemami finansowymi, jednak mimo to funkcjonował i dalej oszukiwał setki sadowników biorąc od nich towar i nie wypłacając za niego pieniędzy. Zobowiązania wobec sadowników i firm skupujących owoce sięgają kilkudziesięciu milionów złotych. Brak zwrotu należnych im pieniędzy będzie równoznaczne z ich bankructwem.

W związku z powyższym Zarząd Główny Związku Sadowników RP zwrócił się z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomienie odpowiednich mechanizmów w celu wyegzekwowania należności finansowych wyżej wymienionym podmiotom. Ponadto zawnioskował, aby zwrot środków podmiotom prywatnym odbywał się przed zwrotem należności wobec instytucji państwowych takich jak banki, urzędy skarbowe, celne, etc.

Związek zwrócił uwagę na fakt, iż biorąc pod lupę wartość majątku Grupy T.B. Fruit i zobowiązania wobec wierzycieli celowym byłoby włączenie przetwórni w Annopolu, Dwikozach i Brzostowcu do Narodowego Holdingu Spożywczego.

Zdaniem Związku takie rozwiązanie miałoby ogromne znaczenie dla branży sadowniczej, zwłaszcza w zakresie przetwórstwa owoców. A także mogłoby się przyczynić przede wszystkim do zaprzestania zaniżania cen skupu jabłek przemysłowych przez zakłady przetwórcze.

fot. t.b.fruit.com

Powiązane artykuły

Sprawa T.B. Fruit demaskuje nieudolność państwa

T.B. Fruit znika z Polski

T.B.Fruit pralnią brudnych pieniędzy?

Sadownicy polują

X