Dopłaty do nawozów – wysokość pomocy, limity, dostępność

– Mam nadzieję, że Komisja Europejska powie tak i zgodzi się na dopłaty do nawozów – stwierdził wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas wspólnej konferencji z premierem Mateuszem Morawieckim i minister klimatu i środowiska Anną Moskwą.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował dziś o uchwale Rady Ministrów, w której zawarte są szczegóły dotyczące programu dopłat do nawozów.

– Przewidywaliśmy wzrost cen żywności i dlatego podjęliśmy decyzje o zapobieganiu gwałtownemu wzrostowi tych cen tam, gdzie ta żywność jest produkowana – podkreślił szef rządu.

– Uchwała Rady Ministrów jest bardzo konkretna i precyzyjna. Została ona zgłoszona do Komisji Europejskiej z prośbą o notyfikację. Teraz KE musi jasno powiedzieć tak lub nie. Nie będzie już odpowiedzi wymijającej – dodał szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Pomoc dotyczy nawozów zakupionych od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. i będzie przysługiwała producentom rolnym, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z COVID–19.

Wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn:

ilości ton zakupionych nawozów mineralnych (z wyłączeniem wapna nawozowego) i różnicy ceny wynikającej z faktur zakupu w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 w porównaniu do ceny z faktur z okresu 1 września 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r.

Jeśli rolnik nie posiada faktur sprzed roku ­– średnia cena będzie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej.

Maksymalny limit pomocy będzie wynosił:

  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych z wyłączeniem łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych,
  • 250 zł na 1 ha powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych z wyłączeniem powierzchni wspieranych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

Dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 50 ha.

Wniosek o pomoc

Pomoc będzie przyznawana na wniosek producenta rolnego złożony do 16 maja 2022 r. do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Do wniosku producent rolny będzie zobowiązany dołączyć faktury lub ich duplikaty bądź imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. oraz w okresie od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r., o ile wysokość pomocy będzie wyliczana na podstawie różnicy cen z faktur producenta rolnego.

Dostępność pomocy

Budżet programu przewiduje pomoc w wysokości około 3,9 mld złotych.

Pomoc na zakup nawozów będzie mogła być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o jej zgodności ze wspólnym rynkiem.

źródło: gov.pl

Komentarze  

0 #3 Guest 2022-03-23 11:51
Cytuję Dr. Kowalski:
Oby KE się nie zgodziła.
Dlaczego owoce naszej pracy mają być tanie?! Drogi nawóz +brak środków ochrony roślin = mniej i droga żywność.
Może "Zielony ład" odszedłby w zapomnienie a Rolnik byłby szanowany

Rolnik nigdy nie był i nie będzie szanowany,jest tylko po to żeby tanio wyzywić społeczeństwo Ceny żywności wzrosły,ale oczywiście nie u rolnika,a robi się wszystko żeby dalej nie rosły,a inne towary to już mogą nawet kilku krotnie i jest w porządku bo tak musi być bo to gospodarka wolno rynkowa
Cytować
0 #2 dr.Pasikonik 2022-03-23 10:38
Tak ...droga żywność

A wszystko pozostałe tanie jak barszcz

Człowieku...przez wojnę i brak zasiewów na Ukrainie oraz zakaz eksportu pszenicy z Rosji zacznie się głód na bliskim wschodzie i Afryce

Jak myślisz dokąd ci ludzie przyjdą???

Tak.do twojego domu

I to szybciej niż myślisz
Cytować
+4 #1 Dr. Kowalski 2022-03-19 21:34
Oby KE się nie zgodziła.
Dlaczego owoce naszej pracy mają być tanie?! Drogi nawóz +brak środków ochrony roślin = mniej i droga żywność.
Może "Zielony ład" odszedłby w zapomnienie a Rolnik byłby szanowany
Cytować

Powiązane artykuły

Dopłaty do nawozów – zmiany terminów

Dopłaty do nawozów: nabór wniosków trwa do 14 lipca

Dopłaty do nawozów – już można składać wnioski

X