Stawki za owoce przeznaczone do bezpłatnej dystrybucji są już oficjalnie podane.

Wprawdzie jak zwykle same jabłka wycenione są dość nisko, bo na 0,1698 eur/kg (0,71 zł/kg), to jednak po doliczeniu zwrotu kosztów sortowania i pakowania (0,1877 eur/kg – 0,78 zł/kg) oraz transportu (0,095 eur/kg przy najpopularniejszym przedziale 500-750 km – 0,43 zł/kg) cena za kilogram osiąga 1,92 zł/kg.

Zapytaliśmy również ARiMR czy sadownicy, którzy otrzymali pomoc przymrozkową, mogą ubiegać się o bezpłatną dystrybucję. Otóż tak, te dwie formy pomocy się nie wykluczają.

Każdy kto dostał 1000 zł/ha pomocy de minimis, może składać powiadomienia o chęci przekazania swoich jabłek Bankom Żywności. Należy jednak uwzględnić poziom strat z protokołu klęskowego, tj. wykazać, ile ton jabłek nam pozostało po przemnożeniu współczynnika strat oraz maksymalnej dopuszczalnej produkcji z hektara według ARiMR (która wynosi 30,6 tony z hektara). Przykład: Wyprodukowaliśmy 30 ton z hekatara, w protokole komisja oszacowała straty na 75 %, tzn. że na przekazanie zostało nam 7,65 tony jabłek z hektara. 

Ci sadownicy, którzy skorzystają z obu form pomocy, będą musieli liczyć się z faktem, że Agencja zweryfikuje możliwości wyprodukowania danej ilości jabłek.

Powiadomienia ruszają w piątek, 19.01.2018 i można je składać papierowo bądź elektronicznie. Jednak wybierając tę drugą opcję musimy potem i tak dostarczyć papierową wersję. Należy zwrócić uwagę, że droga elektroniczna otwarta jest tylko w godzinach pracy Oddziału Regionalnego.

 

zalacznik II 2017 1165

zlacznik IV 2017 892

zalacznik V 2017 892