O możliwość bezpłatnej dystrybucji można ubiegać się już jutro, tj. 19.01. Bardzo prawdopodobne, że przyjmowanie wniosków potrwa tylko jeden dzień, bo zainteresowanie jest duże. Pojawiają się jednak niejasności. Czy o bezpłatną dystrybucję mogą się ubiegać producenci, którzy uzyskali pomoc przymrozkową? Tak, ale pod pewnymi warunkami.

Poniżej przedstawiamy odpowiedź od Agencji:

Skorzystanie z pomocy związanej z niekorzystnymi warunkami nie dyskwalifikuje możliwości udziału w mechanizmie wsparcia z tytułu wycofania owoców z rynku. Należy jednak pamiętać, że gdy producent skorzystał z pomocy z tytułu klęski (np. spowodowanej przymrozkami) musi uwzględnić poniesione wówczas straty w powiadomieniu dotyczącym wycofaniu owoców z rynku. Oznacza to, że jeżeli producent zadeklarował, że na danej działce powstały szkody w wysokości 40% i z tego tytułu otrzymał pomoc, to składając do ARiMR „Powiadomienie” o wycofaniu owoców z rynku musi uwzględnić powstałe wówczas starty. Czyli musi zgłosić ilość owoców do wycofania z powierzchni nie zgłoszonej do pomocy z tytułu klęski. Prosimy aby, producenci zwrócili na to szczególną uwagę, bowiem w takich przypadkach przeprowadzona zostanie szczegółowa weryfikacja możliwości uzyskania na danej działce ilości produktu zgłoszonego w „Powiadomieniu”.

MAKSYMALNE PLONY UZYSKIWANE Z UPRAW OWOCÓW OBJĘTYCH WSPARCIEM: Jabłka kod CN 0808 10  - 30,6 t/ha

Wsparcie dotyczy także ubezpieczonych rolników.