Jak informowaliśmy kilka dni temu, prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące przypuszczalnych nieprawidłowości przy zakładaniu grup producenckich na terenie województwa lubelskiego. CBA liczy jednak na wznowienie postępowania – w tym celu złożyło zażalenie. Do wniosku przyłączyła się również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nieprawidłowości dopatrzono się po trwającej 9 miesięcy kontroli. Według CBA, w latach 2010-2013 ówczesny wicemarszałek województwa Sławomir Sosnowski oraz dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska Sławomir Struski  przyznali sześciu spółkom status grup producenckich, dzięki czemu mogły się one ubiegać o dotacje unijne –  w sumie 22 miliony złotych.

Według prokuratury nie doszło jednak do wyłudzenia, nie można mówić również o niedopełnieniu obowiązków urzędniczych. Niewinni są również członkowie grup producenckich, bo pieniądze z dotacji zostały przeznaczone na inwestycje związane z działalnością rolniczą. Dowody są niewystarczające, a sprawa nie nosi znamion czynu zabronionego. Postępowanie zostało więc umorzone.