Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w mechanizmie bezpłatnej dystrybucji współczynnik przydziału dla jabłek i gruszek wynosi 0,09.

Oznacza to, że z jednego hektara możemy przekazać:  (tonaż jabłek – procent strat przymrozkowych) X współczynnik przydziału.

Przykład: zakładając, że przy maksymalnym do uzyskania plonie z hektara, czyli 30,06 ton jabłek oraz stracie pomrozowej w wysokości 75 %, osiągamy możliwy do przekazania plon w wysokość 7,65 tony, który to mnożymy przez współczynnik redukcji, który wynosi 0,09 i tym samym osiągamy około 670 kg jabłek z jednego hektara do przekazania.