Zakład POLKON (gmina Łoniów) 2 sierpnia b.r. dokonał przełomowego ruchu – zaproponował skup jabłka przemysłowego w cenie dwukrotnie wyższej niż inne podmioty. Stawka wynosi 35 groszy loco zakład, czyli 30 gr/kg dla sadownika.  

Dyskusja o potrzebie zaaferowania lepszych cen toczyła się między prezesem zakładu POLKON, Panem Piotrem Trojanowiczem oraz marszałkiem województwa świętokrzyskiego, Panem Adamem Jarubasem. W rozmowach brał udział także między innymi Pan Marcin Piwnik, organizator grupy protestacyjnej w regionie sandomierskim.

Producenci owoców znajdują się w tragicznej sytuacji. Wielu z nich podejmuje decyzje o pozostawieniu owoców na drzewach.  Zdaniem Marszałka podwyższenie cen leży w interesie samych przetwórców. Powinni oni być zainteresowani, aby tej bazy nie zatracić.

– Apelujemy do innych zakładów i podmiotów skupowych o to, aby nie wykorzystywać bardzo trudnej sytuacji na rynku owoców do gnębienia sadowników i oferowania niższych cen – mówi Pan Jurbas.  

Pojawił się również apel do podmiotów skupujących, aby marża, którą nakładają nie była zbyt wysoka – powinni mieć na uwadze, że sadownikowi produkcja musi się opłacać.

 

Ostatnie ogłoszenia