Opublikowano dziś umowy kontraktacyjne na dostawy jabłek przemysłowych w ramach skupu interwencyjnego. Okazuje się, że istnieje pewien limit dostaw. Punkt skupu nie może zakontraktować jabłek (zawrzeć umowy kontraktacji) z żadnym sadowników w ilości większej niż wynikająca z pomnożenia powierzchni sadu jabłoniowego danego sadownika i wskaźnika 20 ton/ha. W przypadku naruszenia tego zakazu, ESKIMOS nie będzie zobowiązany do odebrania od punktu skupowego jabłek w ilości przekraczającej limit i zapłaty za tą ilość.

Ostatnie ogłoszenia