W Serbii kolejna odsłona walki o satysfakcjonujące ceny i uregulowanie rynku malin. Ministerstwo Rolnictwa w porozumieniu z producentami utworzyło dwa zespoły, które będą kontrolowały skup malin.

Na spotkaniu przedstawicieli producentów malin z Ministrem Rolnictwa uzgodniono, że specjalnie utworzone dwa zespoły będą monitorowały zakup, sprzedaż, eksport i import malin i jeżyn od poniedziałku (24 czerwca). Według prezesa stowarzyszenia serbskich producentów malin, Dobrivoje Radovica, ma to zaskutkować uregulowaniem rynku i kształtowaniem ceny zgodnie z zasadami rynkowymi.

– Omówiliśmy zarówno problemy krótkoterminowe, jak i długoterminowe. Są to problemy, które powstają od wielu lat – mówi Radovic. Przy czym nie chodzi o to, aby ustalić cenę, a uregulować rynek. Tak zwany zespół „B” dziś rozpoczął swoją działalność. Kontrola zakupu doprowadzi do lepszych warunków i konkurencji na rynku, co powinno wpłynąć na osiągnięcie cen, których oczekują producenci malin.

Maliniarze zapowiadają, że nie będą blokowali dróg, ale zablokują mroźnie i eksporterów, kjeśli będą oni stwarzać problemy. 

Przypominamy, że w ubiegłym tygodniu  trzy mroźnie z okolicy Zlatibor zdecydowały się wyjść z ceną 150 dinarów, czyli około 5,41 zł/kg. Dla porównania, w ubiegłym roku pierwsze stawki kształtowały się na poziomie 60, 80 dinarów, czyli 2,10 – 2,90 zł/kg.

 

fot.pixabay

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia