Nadal nie znalazł się chętny za zakup Owocu Sandomierskiego. W czerwcu cena wynosiła 42 mln złotych. Teraz obniżono ją do 35 mln zł. Przypominamy, że pierwsza stawka wynosiła 60 mln, a połowie 2018 roku znalazł się kupiec, który oferował ponad 40 milionów złotych za zakład, ale na tę ofertę nie zgodziła się rada wierzycieli uznając, że jest zbyt niska.

Syndyk Masy Upadłości Grupy Sadowniczej „OWOC SANDOMIERSKI" Sp. z o.o. z siedzibą w Bilczy zaprasza do składania ofert na zakup przedsiębiorstwa upadłego jako całości w skład którego wchodzą:

- prawo własności nieruchomości położonych w miejscowości Bilcza 48A, stanowiących działki o nr 270/2, 270/1, 269/2, 269/5, 296/6, 269/3 o powierzchni 39 300m2 zabudowane budynkami hali produkcyjnej i budynkiem biurowym o pow. użyt. 7 055,80m2, budynkiem hali magazynowej o pow. użyt. 7 229,33m2 oraz budynkiem przetwórni owoców – produkcja soków NFC, o pow. użyt. 3 087,77m2.

- ruchomości w postaci m.in. linii technologicznych, wyposażenia produkcyjnego oraz biurowego,

- udziały w innych podmiotach,

- prawa ochronne znaków towarowych,

- należności,

z ceną netto nie niższą niż cena wywołania tj. 35 000 000,00 zł.

Oferty – z dopiskiem na kopercie OFERTA – OWOC SANDOMIERSKI - PRZEDSIĘBIORSTWO należy składać do dnia 30 września 2019r. do godz. 14.00 do Kancelarii Syndyka, przy ul.1-go Maja 4c, 20-410 Lublin. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 81 53 444 38, 691 96 54 03, bądź w Kancelarii Syndyka - Regulamin sprzedaży oraz Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa w załączeniu.

 

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia