Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opatowie ogłasza, że 21 lutego w Sądzie Rejonowym w Opatowie odbędzie się druga licytacja gospodarstwa położonego w miejscowościach Podole i Lipowa (gmina Opatów) obejmująca między innymi 166 hektarów sadu, a także budynki (w tym chłodnię, sortownię, magazyn szkółkarski) o łącznej powierzchni 184,42 hektary. Nieruchomość należącą do Romana Jagielińskiego oszacowano na ponad 20 milionów złotych. Cena wywoławcza wynosi ponad 13 milionów złotych.

Łączna powierzchnia użytkowa budynków objętych wyceną wynosi 9 310,38 m2. Jest to między innymi chłodnia owoców i sortownia o powierzchni użytkowej 4525 m2, wiata na opakowania, magazyn paliw, magazyn nawozów, magazyn szkółkarski, magazyn środków chemicznych, przechowalnia owoców, waga samochodowa, hotel robotniczy, łaźnia z pralnią, garaże, myjnia, hydrofor i kuźnia.

Przedmiotem licytacji są również sady jabłoniowe. Ich łączna powierzchnia wynosi 166 hektarów (nie uwzględniono powierzchni dróg). Powierzchnia nasadzeń jest zróżnicowana. Część stanowią starsze sady posadzone w latach 1999 – 2003, tutaj można wyróżnić odmiany Jonagored, Gala Must, Ligol i Golden Delicious, Szapmion. Drugą cześć stanowią młode nasadzenia (lata 2014 – 2017) z odmianami takimi jak Gala Natali, Gala Schniga, Honey Crisp, Red Cap, Red Chief, Camspur czy Bella Marie.

Nieruchomość oszacowana została na kwotę 20.575.700,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 13.717.133,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące licytacji można uzyskać ma stronie internetowej sądu rejonowego w Opatowie: https://www.opatow.sr.gov.pl/download/plik-20200108-000215-1578475024.pdf oraz pod numerem tel. 015 – 8684095 – Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opatowie Bartłomiej Szyszka Kancelaria Komornicza nr I w Opatowie 27-500 Opatów ul. Żeromskiego 1.

IMG_20190717_095939
IMG_20190717_095939
IMG_20190717_100112
IMG_20190717_100112
IMG_20190717_105840
IMG_20190717_105840
IMG_20190717_110031
IMG_20190717_110031
IMG_20190717_110038
IMG_20190717_110038
IMG_20190717_110121
IMG_20190717_110121
IMG_20190717_110124
IMG_20190717_110124
IMG_20190717_110242
IMG_20190717_110242

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection