Zapraszamy do zapoznania się z Analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w 4 kwartale 2019 r. Zestawienie zostało przygotowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w 4 kwartale 2019r.

Ceny nawozów;

U dystrybutorów  zbierane są najniższe i najwyższe ceny każdego z analizowanych nawozów.

 

Wśród cen najniższych poszczególnych nawozów najmniejsze wartości osiągnęły:

nawozy azotowe:                                                                                                                                                     

- saletra amonowa w województwie łódzkim  98,00 zł/dt,

- saletrzak w województwie lubuskim i podkarpackim  94,00 zł/dt,

- mocznik w województwie lubuskim i  mazowieckim  118,00 zł/dt,  

nawozy fosforowe: 

- superfosfat pojedynczy granulowany w województwie Kujawsko pomorskim  68,00 zł/dt;

- superfosfat wzbogacony 40% w województwie zachodniopomorskim 98,00 zł/dt;

nawozy potasowe:

- sól potasowa  w  województwie lubuskim 129,00 zł/dt;

- siarczan potasu w województwie mazowieckim  220,00 zł/dt,

nawozy wieloskładnikowe:

- polifoska 8:24:24 w województwie lubuskim i zachodniopomorskim 155,00 zł/dt;

- polifoska 6:20:30 w województwie lubuskim  146,00 zł/dt;

- polifoska 4:12:32 w województwie mazowieckim 98,00 zł/dt;

- amofoska 4:16:18  w województwie wielkopolskim 93,00 zł/dt.

 

Wśród cen najwyższych  poszczególnych nawozów największe wartości osiągnęły:

nawozy azotowe:

- saletra amonowa w województwie opolskim 168,00 zł/dt;

- saletrzak w województwie zachodniopomorskim 143,00  zł/dt;

- mocznik w województwie  zachodniopomorskim 192,00 zł/dt;

nawozy fosforowe:

- superfosfat pojedynczy granulowany 109,00  zł/dt w województwie  podlaskim;

- superfosfat wzbogacony  40%,  186,00 zł/dt w województwie podkarpackim;

nawozy potasowe:

- sól potasowa 206,00 zł/dt w województwie małopolskim;

- siarczan potasu 348,00 zł/dt w województwie opolskim;

nawozy wieloskładnikowe:

- polifoska 8:24:24 -220,00 zł/dt w województwie  małopolskim ;

;- polifoska 6:20:30-  210,00 zł/dt w województwie pomorskim;

- polifoska 4:12:32 – 203,00 zł/dt w województwie pomorskim;

- amofoska 172 zł/dt w województwie  pomorskim;

Analizując dynamikę maksymalnych cen nawozów w stosunku do 4 kwartału  2018 roku (tabela 1),w 40 na 176 pozycji obserwujemy spadek cen a w następnych 24 przypadkach stagnację cen. Oznacza to, że 64,00 % cen nawozów wzrosło w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

 

Ceny czystego składnika

Cenę czystego składnika wyliczono odnosząc cenę całego nawozu do procentowej zawartości czystego składnika. (Np. cena  jednej decytony superfosfatu potrójnego granulowanego 46%  wynosi 139zł. ,  zawartość fosforu w  jednej decytonie tego  nawozu  wynosi 46 kg , więc cena tych 46 kg fosforu  wynosi 139 zł.  – cena 1 kg fosforu równa się 3,02 zł.).

Wśród rozpatrywanych przez nas cen nawozów azotowych za 4 kwartał m 2019 r.
dla cen maksymalnych, cena czystego składnika – azotu jest najniższa w moczniku,
na drugim miejscu – w saletrze amonowej a najdrożej czysty składnik nadal  kosztuje
w saletrzaku.  Prawidłowość ta dotyczy większości  województw (Wykres 2). Dla cen minimalnych czystego składnika utrzymuje się podobna tendencja cena azotu najniższa jest
w moczniku a najwyższa w saletrze (Wykres 1).

Dla nawozów fosforowych  na podstawie otrzymanych informacji  widoczne jest,
że czysty składnik jest w większości województw  tańszy w superfosfacie wzbogaconym 40%  niż w pojedynczym granulowanym. (Wykresy 3,4).

Dla nawozów potasowych nie posiadamy wszystkich danych, gdyż w wielu województwach punkty skupu nie prowadzą sprzedaży siarczanu potasu. Z analizy posiadanych informacji  wynika, że zarówno dla cen minimalnych jak i maksymalnych czysty składnik – potas, jest  zdecydowanie tańszy w soli potasowej  niż  w siarczanie potasu, prawidłowość ta dotyczy większości  województw (Wykresy 5,6).

Dla nawozów wieloskładnikowych jako czysty składnik potraktowano azot, potas oraz fosfor łącznie. Ceny czystego składnika w nawozach  wieloskładnikowych przyjętych do analizy – polifosek  oraz amofoski nie wykazują jednoznacznych prawidłowości. (Wykresy 7,8).

Przygotowała Beata Filipiak, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Zespół Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia

Projekt strony www Sitte.pl Lublin