W związku z wybuchem COVID-19 w Europie europejski sektor świeżych owoców i warzyw wzmógł wysiłki w celu zapewnienia ciągłej i różnorodnej dostawy bezpiecznych, wysokiej jakości świeżych owoców i warzyw dla konsumentów w Europie i na całym świecie. Wraz ze wzrostem konsumpcji w domu oraz wraz z rozwojem epidemii zapewnienie konsumentom zdrowej, zrównoważonej diety z dostępem do świeżych owoców i warzyw pozostaje najwyższym priorytetem europejskiego sektora owoców i warzyw.

Freshfel Europe wraz ze swoimi członkami ściśle monitoruje konsekwencje wybuchu COVID-19 dla łańcucha dostaw świeżych owoców i warzyw w całej Europie. Oficjalnie ogłoszona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemia w tym zamknięcie przejść granicznych w Europie dla ludzi opóźniło niektóre operacje w łańcuchu dostaw świeżych produktów. Podjęto jednak wszelkie możliwe środki w całym łańcuchu, aby utrzymać podaż świeżych produktów wysokiej jakości. Wraz z zamknięciem restauracji i kawiarni w wielu państwach członkowskich konsumenci są coraz bardziej zależni od dostępności świeżych owoców i warzyw w punktach sprzedaży detalicznej do spożycia w domu. Sektor świeżych owoców i warzyw prowadzi rozmowy z władzami publicznymi, aby zagwarantować „świeży korytarz” dla szybkich samochodów ciężarowych przewożących łatwo psujące się świeże owoce i warzywa, aby zagwarantować terminowe dostawy. Obejmuje to terminowe zabezpieczanie pojazdów i kierowców we właściwych lokalizacjach oraz wprowadzanie protokołów w celu zapewnienia przepływów handlowych. Dyskusje koncentrują się również na zapewnieniu zasobów na nadchodzący sezon zbiorów, takich jak zapewnienie wystarczającej liczby pracowników do zbierania w sadach i pracy w stacjach pakowania i na dalszych etapach łańcucha dostaw.

Wszystkie europejskie firmy produkujące świeże produkty podejmują środki w celu zapewnienia najwyższej ochrony pracownikom w łańcuchu dostaw. Wiele osób pracuje z domu, zwiększono odległości między  pracownikami operacyjnymi, zastosowano najwyższe środki higieny w paczkach i na rynkach hurtowych oraz izolowano kierowców ciężarówek, aby zmniejszyć ryzyko niedoborów  kluczowych pracowników. W punktach sprzedaży detalicznej bezpieczeństwo pracowników i konsumentów ma najwyższy priorytet. Zwiększyły się środki ostrożności, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa niezbędnego personelu do uzupełniania półek w celu zaspokojenia rosnącego popytu na produkty oraz dla konsumentów oczekujących bezpiecznych, wysokiej jakości świeżych produktów.

Najwyższe poziomy bezpieczeństwa i higieny żywności są spełniane przez operatorów w łańcuchu dostaw świeżych owoców i warzyw podczas wybuchu COVID-19. Chociaż Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że nie ma dowodów na to, że może nastąpić przeniesienie poprzez spożycie żywności, sektor przypomina konsumentom o przestrzeganiu zaleceń WHO dotyczących dobrych praktyk higienicznych podczas obchodzenia się z żywnością i jej przygotowywania. Obejmuje to mycie rąk, używanie różnych desek do krojenia i noży do surowego mięsa i gotowanej żywności oraz unikanie potencjalnego zanieczyszczenia krzyżowego między gotowanymi i niegotowanymi potrawami. Wszystkie te wysiłki sektora ułatwiają konsumentom kontynuowanie zdrowej, zrównoważonej diety bogatej w owoce i warzywa przez cały okres epidemii.

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin