Wraz z wprowadzonymi ograniczeniami w handlu część samorządów zdecydowała się na zamknięcie targowisk. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zaapelował do samorządów o niezamykanie bazarów i targowisk i poprosił Głównego Inspektora Sanitarnego o przedstawienie wytycznych jakie musza być spełnione, żeby targowiska mogły funkcjonować, oczywiście przestrzegając wszystkich reguł.

GIS zezwala na prowadzenie handlu pod warunkiem przestrzegania podstawowych zasad higieny, do których należą:

  1. Stosowanie właściwej higieny rąk
  2. Zachowywanie higieny kaszlu i oddychania
  3. Przestrzeganie zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością
  4. Ograniczenie bliskiego kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego
  5. Zachowanie bezpiecznej odległości klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra)
  6. W miarę możliwości korzystanie głównie z płatności bezgotówkowych

Zastrzegając, że osoby, które wykazują wszelkie objawy chorobowe nie mogą pracować przy obrocie lub produkcji żywności!

 

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin