Działanie rozpoczęła aplikacja internetowa, dzięki której możliwe będzie zdalne zgłaszanie wniosków o oszacowanie strat suszowych w uprawach rolniczych. Do korzystania z niej niezbędny jest jednak profil zaufany, ponieważ tylko przy jego pomocy można się zalogować do programu.

Z aplikacji korzystać można wielokrotnie, składając w razie potrzeby kolejne zgłoszenia. Po zatwierdzeniu przez rolnika ostatecznej wersji, program będzie automatycznie wyliczał szkody, bazując na danych udostępnianych przez odpowiednie instytucje.

Program uwzględnia dane złożone przez rolnika do ARiMR, tak więc można wybierać wyłącznie spośród upraw tam zgłoszonych. Uprawy nie zgłoszone do dopłat oraz te, które zgodnie z monitoringiem IUNG od dnia 21 marca 2020 nie zostały objęte suszą, zostaną przez system odrzucone. Aplikacja nie przyjmie także zgłoszeń uwzględniających wyższy poziom strat niż ten ogłoszony przez IUNG. W miarę poszerzania się obszaru suszy na mapach klimatycznego bilansu wodnego, można poszerzać zgłoszenie, ale tylko do momentu potwierdzenia przez rolnika ostatecznych danych – wówczas zmian nie będzie już można dokonywać.

Wygenerowany dokument zostanie przekazany do wojewody, a ten skontroluje 5% wniosków losowo wybranych przez aplikację. Po zatwierdzeniu przez wojewodę strat w dochodach powyżej 30%, będzie można poprzez aplikację wnioskować do ARiMR o pomoc. Jeżeli natomiast straty będą niższe niż 30%, system odrzuci protokół jako nie spełniający wymogów do ubiegania się o pomoc publiczną.

Aplikacja do zgłaszania suszy dostępna jest pod adresem https://aplikacje.gov.pl/app/susza/

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection