×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 71.

Powódź i podtopienia. Ten temat jest teraz omawiany w aspekcie strat w sadownictwie,

jakie wywołała woda płynąc lub podsiąkając… Komisje szacują straty, a osób poszkodowanych zgłasza się wiele, a zbyt wiele… W rejonie sandomierskim do potopie przyszedł grad, który zniszczył owoce. To wyjątkowo trudne doświadczenia. Ale zła passa musi się przecież kiedyś skończyć!
Podczas powodzi w 1997 roku mówiono o możliwościach wykorzystania produktów rolnych i ogrodniczych (więcej). Obecnie temat powraca. Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego uściślił zasady postępowania z owocami z terenów popowodziowych. Warto się z nimi zapoznać. Zostaną one przedstawione w dwóch artykułach.


Drzewa, krzewy i krzewinki jagodowe na terenach podtopionych i dotkniętych powodzią
Gatunki sadownicze dobrze znoszą kilkudniowe zalanie wodą (podtopienia i podsiąki), systemu korzeniowego i bezlistnej części naziemnej, o ile nie utrzymuje się zbyt długo. Mogą wykazywać objawy niedoboru składników pokarmowych, przebarwienia liści, więdnąć lub zasychać, owoce mogą opadać. Gdy rośliny zaczynają rosnąć, powinno się je wspomóc poprzez:
1. trzykrotne nawożenie nawozami wieloskładnikowymi w odstępach 7-10 dni (niepobieranie składników pokarmowych przez uszkodzony system korzeniowy);  
2. zastosowanie mocznika (5 kg mocznika na 1000 litrów wody), trzykrotnie (co 7-10 dni) samodzielnie lub z siarczanem magnezu (5 kg Mocznika + 20 kg siarczanu magnezu + 1000 l wody);
3. zamiast herbicydów zastosować uprawki mechaniczne w celu napowietrzenia zaskorupionej gleby, wówczas szybciej unormują się stosunki powietrzno-wodne w pobliżu korzeni;
4. przeprowadzić cięcie letnie w celu przywrócenia równowagi pomiędzy uszkodzoną częścią podziemną a nadziemną i pobudzenia roślin sadowniczych do wzrostu i rozwoju;
5. po zbiorach i przed wejściem w okres spoczynku zabezpieczać drzewa owocowe przed chorobami kory i drewna oraz odglebowymi;
6. przeprowadzić analizę gleby i pH.


Postępowanie z owocami i warzywami z sadów i plantacji popowodziowych
Truskawki i owoce jagodowe, które były częściowo lub całkowicie zalane nie mogą być przeznaczone do spożycia ani do przetworzenia (mrożonki, przetwory). Należy zlikwidować plantację. Owoce z drzew pestkowych (wiśnia, czereśnia, morela, brzoskwinia, śliwa), ziarnkowych (jabłonie i grusze) oraz innych (leszczyna, orzech włoski) nadają się do spożycia tylko po warunkiem, że korony nie zostały zalane całkowicie i wykonano analizy w Wojewódzkich Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych lub ich powiatowych oddziałach. Szczególnie zalecane jest to w przypadku sadów i jagodników zlokalizowanych w sąsiedztwie zakładów przemysłowych, stacji paliwowych, hurtowni środków ochrony roślin, nawozów i środków odkażających, cmentarzy, składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych, oczyszczalni ścieków, baz transportowych (skażenia chemiczne: substancje ropopochodne, środki ochrony roślin, nawozy, substancje zawierające węglowodory, chlor czy metale ciężkie oraz biologiczne: bakterie chorobotwórcze, jaja pasożytów).
Jeśli korzenie były długotrwale zalane (nawet jeśli niezalane były korony), istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia oddychania beztlenowego, którego produkty są szkodliwe dla ludzi i samych roślin (ciąg dalszy).


Źródło: ŚODR, opracowano na podstawie artykułów Anity Łukawskiej i Elżbiety Krempy
 

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection