Podobnie jak w innych uprawach roślin jagodowych szara pleśń (Botrytis cinerea) powoduje corocznie olbrzymie straty na plantacjach malin.

Mimo zarejestrowanych kilku skutecznych fungicydów do ochrony maliny przed szarą pleśnią problematyczna jest ochrona owoców w czasie trwających już zbiorów i krótko przed nimi. Jedynie Teldor 500 SC® ma okres karencji 24 godziny. Jednak do infekcji owoców może dochodzić codziennie, dlatego i w tej uprawie warto pomyśleć nad rozwiązaniem bezpiecznym dla konsumenta, a jednocześnie działającym dłużej – aż do zbioru – jako uzupełnienie przedzbiorczej ochrony owoców przed szarą pleśnią. Należy zatem poszukiwać alternatywnych dla chemicznych sposobów ochrony przed szarą pleśnią, gdyż zgodnie z zaleceniami nie wolno powtarzać więcej niż 2 razy w sezonie zabiegów tymi samymi fungicydami (Mythos 300 SC®, Rovral Flo 255 SC® i Switch 62,5 WG®).
Od ubiegłego sezonu plantatorzy malin mają nowe narzędzie w zasięgu ręki, gdyż do obrotu i stosowania w Polsce zostało dopuszczonych kilka preparatów uznanych za preparaty wspomagające wzrost i rozwój roślin (stymulatory wzrostu), które nie wymagają ponownej rejestracji do stosowania w malinie i innych uprawach. Warto rozważyć stosowanie na swojej plantacji preparatów biologicznych, których skuteczność w zapobieganiu infekcji niczym nie ustępuje fungicydom syntetycznym, a mają one kilka zalet, które należy podkreślić: patogeny grzybowe nie mogą się na nie uodpornić, nie mają okresu karencji ani pozostałości chemicznych w owocach, są stosowane w postaci oprysku, więc pracochłonność jest podobna do zabiegu fungicydem chemicznym, nie ma ograniczeń ilości zabiegów w sezonie.
Do niedawna dużym problemem było uzyskanie preparatów biologicznych w postaci skoncentrowanej i możliwej do przechowywania. Obecnie proponowane preparaty stosuje się w ilościach często poniżej 1 kg/ha i są one odporne na wiele stosowanych fungicydów, mimo tego, że składnikiem czynnym są w nich antagonistyczne  grzyby, mogą być mieszane z nawozami i insektycydami. W przypadku stosowania fungicydów należy sprawdzić ich kompatybilność na stronie producenta, jednak bezpieczna przerwa od ostatniego zabiegu to w przypadku zarejestrowanych w malinie fungicydów – 4-5 dni.
Preparaty biologiczne wykorzystują najczęściej zjawisko antagonizmu pomiędzy patogenem, a organizmem pożytecznym. Preparaty te często są zaliczane do grupy stymulatorów wzrostu, dzięki czemu zgodnie z art. 5 ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 5 lipca 2007 roku mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania w Polsce (Dz. U. Nr 147, poz. 1033) pod warunkiem ich wcześniejszej rejestracji w przynajmniej jednym kraju należącym do EU.
Koppert Polska Sp. z o. o. przy współudziale plantatorów malin wykonała w 2009 roku próby zastosowania preparatu biologicznego Boni Protect®forte do zapobiegania infekcji szarej pleśni w uprawach towarowych malin jesiennych w Polsce w okolicach Lublina. Zaobserwowano skuteczne obniżenie poziomu infekcji przez Botrytis cinerea i upewniono się co do możliwości włączenia preparatu Boni Protect®forte do programu ochrony maliny w wersji IPM oraz na uprawach organicznych.
Preparat Boni Protect®forte – zawiera dwa pożyteczne szczepy grzybów antagonistycznych  Aureobasidium pullulans w ilości 7,5 x 109 cfu/g produktu. Ponieważ jest produktem w 100% naturalnym nie ma okresu prewencji ani karencji. Może być stosowany aż do samego zbioru i do poprawienia warunków przechowywania po zbiorze. Co ważne: preparat powstał bez udziału inżynierii genetycznej.
Poznajmy bliżej sposób działania preparatów wykorzystujących działanie antagonistyczne: Zarodniki A. pullulans naniesione z wodą podczas oprysku na owoce pączkują bardzo szybko i tworzą niewidoczne „gołym okiem” kolonie na ich powierzchni i  tym samym zapobiegają infekcji patogenów już w 2-3 godziny po zabiegu, ponieważ konkurują o pokarm i miejsce z patogenami. Działanie jest o tyle skuteczne, że w miejscu kolonii A. pullulans zarodniki Botrytis cinerea nie znajdują składników pokarmowych, które stymulują wzrost fitopatogenów grzybowych i działają jako chemoatraktanty oraz nie zasiedlają powierzchni owocu, gdyż ta jest już zasiedlona przez pożyteczny grzyb. Jednocześnie pożyteczne organizmy aktywują roślinne mechanizmy odporności. Kolonie A. pullulans nie są zmywane przez opady deszczu, ale pojawiające się nowe owoce (po ostatnim zabiegu) i silne przyrosty owoców zabezpieczonych w początkowej fazie rozwoju wymuszają powtarzanie zabiegów Boni Protect®forte.
Na podstawie praktycznych testów powstała propozycja zastosowania preparatu Boni Protect®forte w celu zapobiegania infekcji przez Botrytis cinerea – sprawcy szarej pleśni w uprawach malin.
1.    Na plantacji prowadzimy ochronę chemiczną zgodnie z zaleceniami producentów fungicydów.
2.    W okresie karencji przedzbiorczej w celu zabezpieczenia owoców przed infekcją zarodnikami Botrytis cinerea wykonujemy zabiegi preparatem Boni Protect®forte po 4 – 5 dniach od ostatniego zabiegu fungicydowego.
3.    Za pomocą opryskiwania wprowadzamy zarodniki antagonistycznych grzybów na młode owoce. W zależności od warunków pogodowych zabieg można powtarzać kilka razy, aż do końca zbiorów.
4.    Dawka jednorazowa Boni Protect®forte: 300 - 400 g/ha w 500 - 600 l wody, temperatura wody poniżej 25°C.
5.    Zużyj ciecz roboczą w ciągu 8 godzin!
6.    Produkt musi być bardzo dokładnie wymieszany z wodą przed wlaniem do zbiornika, inaczej filtry mogą zostać zablokowane. Zaleca się stałe mieszanie cieczy roboczej.
7.    Nie zaleca się mieszania z fungicydami. Możliwości mieszania z nawozami i insektycydami dostępna na: link do możliwych mieszanin z Boni Protect forte.
8.    Zaleca się stosowanie opryskiwaczy z pomocniczym strumieniem powietrza (z dmuchawą), aby dokładnie pokryć cieczą roboczą wszystkie owoce.
9.    Po oprysku opryskiwacz dokładnie przemyj czystą wodą, aby rosnące grzyby nie zapchały końcówek i filtrów.
10.    Opakowanie 1,2 kg Boni Protect®forte wystarcza na 3 - 4 opryski preparatem 1 ha plantacji maliny. Oprysk należy powtarzać kilka razy, aby preparat został naniesiony na pojawiające się nowe i rosnące owoce.
11.    Produkt nie ma okresu prewencji – 0 dni, ani karencji – 0 dni. Jest nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt i owadów pożytecznych. Nie pozostawia szkodliwych pozostałości w owocach. Można go stosować również w czasie trwających już zbiorów owoców.
12.    Zalecamy oprysk wieczorem, gdyż wtedy nawet w warunkach suszy panująca w nocy wilgotność i brak słońca pozwoli na skuteczniejszą aktywację preparatu.  
13.    Uwaga: jeśli wystąpi ulewny deszcz w ciągu 2 godzin po zabiegu – należy zabieg powtórzyć następnego dnia wieczorem, ponieważ efektywność może być obniżona, jeśli opady wystąpiły po upływie 3 godzin od oprysku to zabiegu nie trzeba powtarzać, gdyż preparat zdążył się już uaktywnić i jest niewrażliwy na opady.
Ponieważ plantatorzy owoców jagodowych są szczególnie wyczuleni na sprawy rejestracji, pozwolenia na obrót i stosowanie, gdyż jagody są często poddawane szczegółowemu badaniu na obecność pozostałości, podaję poniżej podstawę prawną dla stosowania Boni Protect®forte w uprawach malin w Polsce:
 
Boni Protect®forte został zarejestrowany jako preparat wspomagający wzrost i rozwój roślin w Niemczech i zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033) do obrotu w Polsce można wprowadzać nawozy oraz środki wspomagające uprawę roślin, dopuszczone do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli spełniają wymagania określone w art. 4 ust. 6 w/w ustawy. Posiada pozwolenie nr LS 6322-00 Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Niemcy).
 
dr inż. Adam Majewski

Koppert Polska Sp. z o. o.
ul. Dąbrowskiego 399
60-425 Poznań
Tel.: 61-842 38 89
Prowadzimy sprzedaż wysyłkową preparatów biologicznych.
Zamówienia składamy telefonicznie lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Dodatkowe informacje tel. 512 246 772

           

 

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia