TOP-PHOS od Timac Agro Polska. Poznajmy innowację nagrodzoną statuetką im. prof. Pieniążka

jablkatimacCo to takiego jest TOP-PHOS?

TOP-PHOS to nowa forma fosforu zawierająca fosforan jednowapniowy połączony mostkiem wapniowym z cząstką organiczną. Rozwiązuje on bardzo istotny problem nawozowy związany z uwstecznianiem się fosforu w glebie z innymi pierwiastkami, do związków nierozpuszczalnych w wodzie. Efektywność wykorzystania przez rośliny fosforu stosowanego w tradycyjnych formach kształtuje się na poziomie ok. 30%, natomiast w przypadku zastosowania nowej cząstki fosforu TOP-PHOS może sięgnąć nawet do 90%. To spora różnica. To prawdziwa rewolucja w nawożeniu, w odżywianiu roślin fosforem. Ale TOP-PHOS to nie tylko sama nowa cząstka fosforu, jak mówimy nowy jego wymiar - to także cała wysoko zaawansowana i opatentowana technologia jego produkcji. TOP-PHOS jak wspomniałem jest chroniony patentami m.in. w UE, USA, Brazylii. Od 2-3 lat sprzedawany jest w krajach Ameryki Północnej i Południowej, a od 1-2 lat w Europie, m.in. we Francji, w Belgii, Holandii, Niemczech, Austrii, Republikach Bałtyckich, Skandynawii, Polsce, Rumunii, Bułgarii oraz na Węgrzech.

A na czym polega innowacyjność tego rozwiązania?

Stopień innowacyjności technologii TOP-PHOS jest bardzo wysoki, można śmiało powiedzieć, że jest to prawdziwa rewolucja w nawożeniu upraw fosforem. Innowacyjność technologiczna naszego rozwiązania polega na połączeniu fosforu w postaci popularnego fosforanu jednowapniowego z cząstką organiczną przez mostki wapniowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu powstaje nowa forma fosforu, nowa jego cząstka, o nowych unikalnych właściwościach, która przez to staje się bardziej odporna na uwstecznianie w glebie. Przekłada się to zdecydowanie na lepsze zaopatrzenie roślin w ten ważny składnik odżywczy. Dzięki temu efektywność nawożenia fosforem, która w Polsce wynosi ok. 30%, może wzrosnąć nawet do 90%. O tym już wspominałem, ale to bardzo istotna sprawa. Fosfor wyprodukowany w technologii TOP-PHOS, jest również lepiej pobierany w środowisku kwaśnym. W glebach kwaśnych różnica pomiędzy dostępnością fosforu z nawozu tradycyjnego, a TOP-PHOS może sięgać nawet do 33%. Pamiętajmy, ponad połowa gleb w Polsce, to gleby zakwaszone.

A na jakie konkretne korzyści to się przekłada…?

Nawożenie jest jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych, a jednocześnie jest zabiegiem wysoce kosztochłonnym. Wysoki stopień wykorzystania składników przez rośliny ogranicza ich straty zarówno dla rolnika jak i z rolnictwa. Dla producenta ma to konkretny wymiar finansowy. Dlatego właśnie główną korzyścią wynikającą ze stosowania TOP-PHOS jest lepsze wykorzystanie fosforu jako składnika nawozów. Fosfor wyprodukowany w technologii TOP-PHOS, jest lepiej pobierany w środowisku kwaśnym. To także czyni ten fosfor bardziej zasobooszczędnym, bo jest on sporo efektywniej wykorzystywany. Nawozy zawierające TOP-PHOS charakteryzuje ponadto wzrost plonowania upraw o ok. 8-16%, dzięki lepszemu wykorzystaniu fosforu już na starcie.

 

W jakich uprawach mogą być stosowane nawozy zawierające TOP-PHOS…?

TOP-PHOS, jest wykorzystywany w produkcji nawozów, które są stosowane we wszystkich uprawach bez żadnych ograniczeń, oczywiście z zachowaniem właściwej dawki i terminu stosowania. Już jesienią ubiegłego roku z powodzeniem sprzedawaliśmy w Polsce w wielu różnych uprawach rolniczych i ogrodniczych dwa nowe nawozy zawierające TOP-PHOS: Eurofertil TOP 35 NP i Eurofertil TOP 51 NPK. Oprócz składników pokarmowych dodatkowo zawierają one także kompleks o działaniu biostymulującym PHYSIO+ oraz wysoko reaktywny węglan wapnia MEZOCALC. Do tych dwóch nawozów z gamy TOP-PHOS dojdą w tym roku i w latach następnych kolejne nowe produkty, a ich sprzedaż w segmencie nawozów fosforowych i wieloskładnikowych będzie systematycznie rosła. Przewidywany wzrost zastosowania ww. nawozów zawierających fosfor chroniony wynika m.in. z realnych potrzeb stosowania nawozów zabezpieczonych przed uwstecznianiem się tego składnika w glebie, ale także ich działania niezależnie od niskiego pH gleby. Jest to także zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej o zasobooszczędnym stosowaniu nawozów fosforowych, ponieważ fosfor z naszych nawozów TOP-PHOS jest efektywniej pobierany przez rośliny w porównaniu do tradycyjnych form fosforu i jest chroniony przed jego uwstecznianiem w glebie.

Pamiętajmy, że nawozami należy gospodarować w sposób bezpieczny dla środowiska i przynoszący jak największe efekty produkcyjne. Komisja Europejska podejmuje od lat działania, które mają przyczynić się do zredukowania stosowania nawożenia mineralnego. Inicjatywa ta ma na celu ograniczenie degradacji gleb i zanieczyszczenia środowiska naturalnego, w tym zwłaszcza wód, przy jednoczesnym lepszym wykorzystaniu składników pokarmowych z nawozów przez rośliny. Rekomendowane jest więc stosowanie nawozów, które sprzyjają wzrostowi produktywności upraw, przy jednoczesnym ograniczeniu ich ujemnego wpływu na środowisko naturalne.

Racjonalna gospodarka nawozami, w tym również fosforowymi, to bardzo ważna kwestia. Jak to wygląda w kontekście TOP-PHOS?

Rolnictwo jest jedną z gałęzi gospodarki, która w sposób istotny oddziałuje na środowisko naturalne. Chodzi tu zwłaszcza o azot i fosfor, określane jako pierwiastki biogenne, które odgrywają w tym procesie szczególną rolę, zarówno w produkcji roślinnej jak i zwierzęcej. Dlatego właśnie produkcja rolnicza może stanowić mniejsze lub większe zagrożenie rozpraszania tych składników do środowiska oraz pogarszania jego stanu, zarówno w odniesieniu do gleby, jak i zasobów wodnych. W 2013 roku Komisja Europejska prowadziła szerokie konsultacje społeczne w sprawie zrównoważonego stosowania fosforu. Ich celem było zwrócenie uwagi na potrzebę wprowadzenia bardziej efektywnych sposobów wykorzystania fosforu, a tym samym uczynienia go bardziej zasobooszczędnym. Chodzi tu w szczególności o ograniczenie jego wypłukiwania z gleby i zabezpieczenie przed uwstecznianiem się tego składnika. TOP-PHOS to fosfor, który wpisuje się w ww. strategię i spełnia wyżej założone kryteria, już chociażby z tego powodu, że jest w większym stopniu wykorzystywany przez rośliny – efektywność jego stosowania dochodzi do 90%, a fosforu z form tradycyjnych sięga ok. 30. TOP-PHOS zwiększa także produktywność roślin, która średnio wzrasta od 8-16% w przeliczeniu na plon. Jest to możliwe właśnie ze względu na lepsze pobieranie i wykorzystanie naszej formy fosforu przez rośliny, sięgające nawet 30% i więcej. Fosfor wyprodukowany w technologii TOP-PHOS, jest lepiej pobierany w środowisku kwaśnym. W glebach kwaśnych różnica pomiędzy dostępnością fosforu z nawozu tradycyjnego, a TOP-PHOS może sięgać nawet do 33%. To także czyni ten fosfor bardziej zasoboszczędnym, bo jest on efektywniej wykorzystywany przez rośliny uprawne.

Również Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi już drugi rok z rzędu bardzo ważną akcję Stop stratom azotu i fosforu - efektywnie gospodaruj nawozami, chroń środowisko naturalne, która także stara się propagować dobre praktyki rolnicze w tym zakresie.

Odpowiedzi udzielił Maciej Sroczyński, przedstawiciel Timac Agro Polska

Powiązane artykuły