Fot 1 geoxeOchrona jabłek i gruszek przed patogenami odbywa się przez cały okres wzrostu owoców. Bardzo ważnym elementem w walce z chorobami grzybowymi (przechowalniczymi) jest ochrona owoców w okresie przedzbiorczym. Jest ona konieczna w przypadku gdy chcemy długo przechowywać owoce, szczególnie odmiany podatne na gnicie. W tym celu warto sięgnąć po preparat Geoxe, który jest fungicydem o szerokim spektrum działania opartym o fludioksonil. Kluczową zaletą Geoxe jest wysoka skuteczność przeciwko najważniejszym chorobom przechowalniczym jabłek i gruszek. Preparat ten jest zarejestrowany przeciwko trzem patogenom: gorzkiej zgniliźnie jabłek, szarej pleśni, mokrej zgniliźnie/sinej pleśni jabłek (powodowana przez Pennicillium expansum).

(Fot 1. Jabłka ‘Jonagored’ po 6 miesiącach przechowywania chronione preparatem Geoxe)


Zawarty w nim fludioksonil wyróżnia się silnym działaniem przeciwko wielu gatunkom grzybów. Działanie polega na zahamowaniu tworzenia i kiełkowania zarodników konidialnych oraz, w mniejszym stopniu, wzrostu grzybni. Udowodniona wysoka skuteczność, porównywalna ze środkiem Switch oraz innymi rozwiązaniami standardowo stosowanymi na naszym rynku daje sadownikowi gwarancję, że owoce po zbiorze są nadal chronione przez wiele miesięcy przechowywania jabłek czy gruszek w chłodni.

Skuteczność Geoxe wobec najważniejszych patogenów będących sprawcami chorób przechowalniczych jabłek i gruszek (dane według testów wewnętrznych SYNGENTA):

leggeox

Fot. 2 geoxeKolejną zaletą Geoxe jest łatwość i bezpieczeństwo jego użycia. Związane jest to z najkrótszą na rynku karencją tego środka (tylko 3 dni) oraz dawką preparatu dostosowaną do wielkości drzew (nowość – dawka przeliczana na powierzchnię ściany owoconośnej). Daje to możliwość obniżenia dawki preparatu (maksymalna wynosi 0,45 kg/ha) w sadach z młodymi nasadzeniami lub w takich, gdzie drzewka prowadzone są kompaktowo.

Zalecane jest wykonanie dwóch oprysków w sezonie po okresie ochrony preparatami opartymi o kaptan. Pierwszy zabieg Geoxe powinien być wykonany na 14-10 dni przed planowanym terminem zbioru, natomiast drugi na 7-3 dni przed zbiorem owoców.

(Fot 2. Geoxe skutecznie zahamował rozwój patogenu w chłodni pomimo uszkodzenia skórki w trakcie zbioru)

Poza wysoką skutecznością, Geoxe charakteryzuje dobre działanie antyodpornościowe w ochronie jabłoni czy gruszy. Wynika to z faktu, że fludioksonil jest jedyną substancją aktywną z grupy fenylopiroli zarejestrowaną do ochrony jabłoni i gruszy. Substancja ta jest stosowana wyłącznie przeciwko patogenom wywołującym choroby przechowalnicze tych gatunków.

Zalety Geoxe zostały szybko docenione przez producentów owoców w wielu krajach. Obecnie preparat Geoxe jest stosowany przez producentów z Belgii, Holandii, Austrii, Włoch, Francji a teraz również z Polski. Wysoka skuteczność Geoxe została potwierdzona badaniami w wielu ośrodkach badawczych zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Porażenie (% strat) po okresie przechowania i po 2 tygodniach symulowanego obrotu
(shelf live), Instytut Ogrodnictwa; 2013/14; odmiana Ligol:

tabgeoxe

logo GeoxeWarte podkreślenia jest także to, że preparat Geoxe, dzięki swoim unikalnym właściwościom idealnie wpisuje się w ochronę jabłek przeznaczonych na wymagające rynki. Produkcja jabłek wysokiej jakości w Polsce nieustannie rośnie i to w szybkim tempie, a ich konsumpcja jest ustabilizowana. Z Polski corocznie eksportuje się około 2/3 produkcji jabłek deserowych. Eksport ten będzie się zwiększał, a pozycja Polski jako dominującego producenta jabłek w Europie sukcesywnie się ugruntowuje. Będzie zatem konieczna dywersyfikacja kierunków eksportu i rozwoju nowych rynków zbytu, poza tradycyjnym i dotychczas kluczowym rynkiem wschodnim. Aby eksportować na rynki zachodnie, co jest logiczną kontynuacją rozwoju polskiego sadownictwa – należy dopasować produkcję do wymagań zachodnioeuropejskich odbiorców. Wysoka jakość owoców to dla konsumentów w obecnym czasie nie tylko wielkość, wygląd czy smak ale również ilość substancji chemicznych, jaka się w nich znajduje.

Jednym z ważniejszych zadań jest ograniczenie ilości i zawartości procentowej substancji aktywnych wykrywanych w owocach. Aktualnie najbardziej restrykcyjne wymagania sieci handlowych znacznie wykraczają poza normy Unii Europejskiej czy Federacji Rosyjskiej. Aby spełnić te wymagania, środki ochrony roślin należy stosować w oparciu o wiedzę na temat tempa zanikania substancji aktywnych w owocach i – o ile to możliwe – stosować skuteczne preparaty jednoskładnikowe o szybkim czasie rozkładu aktywnie zapobiegające powstawaniu odporności. Do takich środków ochrony należy bez wątpienia Geoxe – jednoskładnikowy, bardzo skuteczny preparat zarejestrowany do ochrony jabłek i gruszek przed patogenami wywołującymi choroby przechowalnicze.

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin