×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 71.

Wywiad z Hansem van Es z COPA COGECA
 
Jaka jest rola COPA COGECA w dziedzinie produkcji owoców i warzyw?
Jest to platforma porozumienia producentów z różnych organizacji rolniczych, gdzie uzgadnia się ogólne stanowisko, aby później przeforsować je na szczeblu unijnym. COPA COGECA reprezentuje również organizacje sektora owocowo-warzywnego oraz broni interesów tej grupy producentów, koncentrując się na Wspólnej Polityce Rolnej i zachowaniach rynkowych, ale także wkracza w dziedzinę bezpieczeństwa żywności i pozostałości środków ochrony w produktach ogrodniczych. Ważną kwestią dla nas jest zharmonizowanie w skali unijnej regulacji dotyczących pozostałości substancji czynnych w owocach i warzywach. Drugie zagadnienie, którym się zajmujemy, to żywność modyfikowana genetycznie, wokół której wciąż toczy się dyskusja.

Jakie są najważniejsze aktualnie zagadnienia?

Rosja i handel z nią są naszym najbardziej palącym problemem. Wspólne ustalenia między państwami członkowskimi UE w zakresie pozostałości środków ochrony w owocach i warzywach są coraz bardziej konieczne. Dotyczy to głownie Włoch, Belgii, Hiszpanii i Holandii. Program dystrybucji owoców w szkołach to także ważna kwestia. Zastanawiamy się nad jak najskuteczniejszym sposobem upowszechnienia tej akcji we wszystkich krajach członkowskich. Pracujemy też nad założeniami i nowymi rozwiązaniami Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku, ale potrzeba kilku lat, aby uzyskać zgodę wszystkich członków i zacząć wprowadzać je w życie. Budżet unijny powinien przypadać w udziale także mniejszym i liczniejszym organizacjom.

W jaki sposób organizacje producenckie mogą wpływać na kierunki zmian i uczestniczyć w nich?
Przede wszystkim jest zbyt wiele organizacji producenckich, w Hiszpanii np. aż ponad 1500. Widać wyraźną i pilną konieczność ich konsolidacji w większe struktury, aby stworzyć zaplecze finansowe, przeciwwagę i stać się konkurencyjnym na unijnym rynku. Międzynarodowa organizacja producentów otrzymuje 60-procentowe subwencje w miejsce 50-procentowych i może przeznaczyć je na inwestycje rynkowe lub środowiskowe. Myślimy, że system jest sprzyjający i chcemy, aby był utrzymany. Mamy już takie firmy prywatne jak Total Produce i Univeg, które kooperują z licznymi producentami w licznych krajach członkowskich i pozaunijnych. To właściwy kierunek rozwoju.

Dlaczego producenci holenderscy są przykładem dla ogrodników z innych państw?
Holendrzy wybiegają w przyszłość, podążają w kierunku europeizacji sektora owoców i warzyw, kooperują z organizacjami ponadnarodowymi w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Producenci należący do tych struktur inwestycją w uprawę odmian odpornych, ograniczają pozostałości, poprawiają logistykę. Hiszpania jest w tej chwili najważniejszym partnerem Holandii w dziedzinie produkcji owoców i warzyw. Lider w dziedzinie ogrodnictwa zwiększa koncentrację, a wyniki zachęcają innych, aby robić tak samo. Europeizacja sektora owoców i warzyw jest koniecznością, aby przetrwać w dobie globalizacji. [BPS]

COPA COGECA - to europejska organizacja zrzeszająca rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze, powstała w 1962 z połączenia COPA (Komitetu Rolniczych Organizacji Związkowych) z COGECA (Głównym Komitetem Spółdzielczości Rolniczej). Ma za zadanie reprezentować interesy rolników w UE.

Źródło: Reussirfl 2009
 

Najnowsze komentarze

Choroby i szkodniki

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection