×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 71.

Konsumenci wymagają żywności w przystępnej cenie, doskonałej jakości, produkowanej przy minimalnej ingerencji w środowisko.

Integrowana Ochrona Roślin (Integrated Pest Management) staje się standardem w produkcji żywności, a od 2014 roku będzie obligatoryjna.

Populacje nie wszystkich szkodników mogą być skutecznie zwalczone, a uodparniające się szkodniki na niektóre substancje aktywne stanowią rosnące zagrożenie. Wyższa średnia temperatura roczna oraz coraz cieplejsze zimy
zapewniają idealne warunki dla rozwoju szkodników. Obecnie coraz rzadziej odkrywa się całkowicie nową grupę insektycydów, mającą wyższą skuteczność. Firmie DuPont udało się opracować niezwykle skuteczny insektycyd nowej generacji – Coragen. Zapewnia on kontrolę nad szerokim zakresem szkodników zjadających liście, także tych odpornych na inne zoocydy. Długotrwała ochrona roślin, którą zapewnia Coragen, pozwala na zmniejszenie liczby zabiegów.
Jego doskonały profil środowiskowy spełnia wymogi sytemu integrowanej produkcji (IPM) i odpowiada na zapotrzebowania rynku.
Preparat Coragen charakteryzuje: wysoka skuteczność przy niskiej dawce, szybkie zahamowanie żerowania szkodników, długotrwała ochrona, unikatowe, bardzo szerokie spektrum zwalczanych szkodników, najwyższe bezpieczeństwo dla roślin, doskonała mieszalność, doskonały profil środowiskowy i toksykologiczny, duże bezpieczeństwo dla użytkownika, niewielki negatywny wpływ na ryby, ptaki i inne organizmy, zgodność z programami IPM i IRM.
Coragen to nowa grupa chemiczna i nowy sposób działania oraz skuteczność także w zwalczaniu odpornych szkodników. Jest on selektywny w stosunku do pożytecznych organizmów i owadów zapylających. Substancja aktywna to chlorantraniliprole, nazwa handlowa: Rynaxypyr, a klasa chemiczna: Anthranilic diamide. Występuje w formie koncentratu zawiesinowego o zawartości substancji aktywnej 200 g/l, w opakowaniach 200 ml i 500 ml.

Można nim chronić sady jabłoniowe, gruszowe, winorośl (kolejne uprawy w rejestracji). Zalecana dawka (zgodnie z rejestracją w danym kraju) na drzewa owocowe: stężenie 16-20 ml/100 l wody; maks 300 ml/ha, winorośl: stężenie 15-18 ml/100 l wody; winogrona na wino: maks. 270 ml/ha, do konsumpcji – maks. 216 ml/ha, ziemniaki: 50-60 ml/ha.
Termin stosowania wczesny (od składania jaj do wylęgania larw, w zależności od szkodnika), okres działania 14-21 dni, maksymalnie 2 zabiegi w sezonie, (w przypadku winorośli – 1 zabieg).

Coragen zapewnia niemal natychmiastową i długotrwałą ochronę plonu w różnych warunkach. Taki efekt uzyskuje się dzięki silnemu insektycydowemu działaniu na larwy, bardzo szybkiemu zahamowaniu ich żerowania, długotrwałej skuteczności i dobrej odporności na deszcz. Coragen niszczy wylęgające się larwy, działa także jajobójczo – na różnym poziomie skuteczności, w zależności od gatunku szkodnika. Najlepsze rezultaty ochrony tym środkiem osiąga się zazwyczaj przy zabiegach w fazie składania jaj. Zapewnia to optymalną kontrolę wylęgających się larw, zanim zaczną one żerować i znajdą schronienie. Coragen penetruje liść i może się przemieszczać także na jego części nieopryskane bezpośrednio (lokalna systemiczność).

Coragen bardzo szybko powstrzymuje żerowanie larw. Jest to spowodowane osłabieniem skurczów mięśniowych szkodnika niemal od razu po aplikacji środka. Coragen aplikowany w fazie składania jaj gwarantuje długotrwałe działanie jajobójcze i larwobójcze, zapobiegając wzrostowi liczebności populacji szkodników – i to już przy niskich dawkach. Silne działanie preparatu Coragen na jaja i larwy znacząco wpływa na kontrolę szkodników w bardzo wczesnej fazie larwalnej. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku uciążliwych szkodników, takich jak owocówka jabłkóweczka, zapewniając skuteczne zwalczanie nowo wylęgłych larw, zanim wyrządzą one jakiekolwiek szkody owocom. Szkodniki (tu: owocówka jabłkóweczka) są narażone na działanie preparatu Coragen we wczesnych stadiach rozwoju. Zatem skuteczność produktu w ochronie roślin jest związana z jego działaniem zarówno na jaja, jak i larwy szkodników.

Coragen jest skuteczny w przedziale temperatury, która jest odpowiednia dla zwalczania szkodników z biologicznego punktu widzenia.
Coragen wykazał doskonałą stabilność chemiczną w szerokim zakresie temperatury i pH.
Odzyskanie substancji aktywnej z roztworu, po 72 godzinach było większe niż 97%, nawet w ekstremalnych warunkach (pH = 9, T = 40°C), co potwierdziło znakomitą stabilność zbiornikową tego insektycydu. Niemniej jednak dobra praktyka rolnicza zaleca natychmiastowe wykorzystywanie przygotowanej cieczy użytkowej, zwłaszcza mieszanin zbiornikowych.

Coragen wykazuje dobrą odporność na zmywanie przez deszcz.


Coragen nie podlega degradacji na roślinie przy promieniowaniu UV. Ta cecha, w połączeniu z innymi właściwościami fizyko-chemicznymi, jak również łatwością penetracji i przemieszczania się na liściu, składa się na jego długotrwałe działanie ochronne.

Coragen użyty do opryskania jabłoni, poddanej po dwóch godzinach po zabiegu opadowi deszczu (50 mm), wykazał doskonałą skuteczność przeciwko nowo wylęgającym się gąsienicom owocówki jabłkóweczki. W tym przypadku skuteczność zwalczania wyniosła 97-99%.

Coragen jest niezwykle selektywny wobec organizmów pożytecznych. W doświadczeniach polowych praktycznie nie obserwowano jego niekorzystnego wpływu na drapieżne organizmy. Zapewnia skuteczne zwalczanie szkodników przy jednoczesnej selektywności, jest doskonałym narzędziem do wykorzystania w programach IPO. Mimo jego stosowania populacja organizmów pożytecznych,
występująca na chronionej roślinie, nie ulega ograniczeniu. Coragen stosowany w zarejestrowanych dawkach jest całkowicie bezpieczny dla pożytecznej fauny – drapieżców, pasożytów, a także owadów zapylających kwiaty.

Coragenu w warunkach laboratoryjnych i polowych w dawce 60 g/ha i 40 g/ha nie powoduje negatywnych skutków działania na organizmy pszczół i trzmieli, nie powinno się jednak stosować Coragenu bezpośrednio na zapylające owady.

Zarówno w testach laboratoryjnych, jak i polowych nie stwierdzono szkodliwego działania rynaxypyru (stosowanego w zarejestrowanych dawkach)
na organizm dobroczynka gruszowego. Coragen nie jest szkodliwy dla pasożytniczych błonkówek takich jak Aphidius rhopalosiphi.
 

Coragen® – stosowanie przeciwko szkodnikom jabłoni

Owocówka jabłkóweczka (Cydia pomonella) jest często jednym z najtrudniejszych do zwalczenia ów jabłoni. Zwójkówki liściowe to grupa szkodników, która pośrednio (niszcząc liście) lub bezpośrednio (poprzez uszkodzenie owoców) może oddziaływać na jakość plonu uniemożliwiając jego sprzedaż na rynku. Coragen zapewnia długotrwałą ochronę upraw sadowniczych przed owocówką jabłkóweczką, zwojkówkami liściowymi oraz niektórymi szkodnikami minującymi. Coragen spełnia wymagania programów Integrowanej Ochrony sadów.

Owocówka jabłkóweczka dawka preparatu Coragen –  87,5 ml/metr wysokości korony/ha
Zwójkówki liściowe dawka – 87,5 ml/metr wysokości korony/ha
Szkodniki minujące  dawka – 87,5 ml/metr wysokości korony/ha
Coragen® zapewnia doskonała ochronę przeciwko owocówce jabłkóweczce.

Niniejsza techniczna informacja w żaden sposób nie zastępuje etykiety
rejestracyjnej. Stosowanie w rolnictwie środków możliwe jest jedynie po uzyskaniu
przez nie rejestracji w danym kraju i zgodnie z zatwierdzoną etykietą rejestracyjną.
Rejestracja preparatu Coragen nastąpi najprawdopodobniej w tym roku i od 2012 roku będzie można go stosować w sadownictwie.

Informacja prasowa DuPont, konferencja prasowa 29 stycznia 2011 roku, Grójec
 

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection