Szara pleść (Botrytis cinerea) bywa problemem w uprawie winorośli. W Austrii na liście produktów dozwolonych w ochronie tego gatunku znajduje się tylko sześć preparatów (Teldor, Switch, Frupika, Scala, Cantus i Pyrus). Można wykonać maksymalnie dwa zabiegi w sezonie (strategia antyodporonościowa).
Boni Protect forte (Botector) jest środkiem wykorzystującym grzyby Aureobasidium pullulans dopuszczonym do stosowania w uprawie winorośli w 2009 roku. Pakowany jest w opakowania 0,4- i 1,2-kilogramowe. Można wykonać 2, 3 i więcej aplikacji w sezonie, rozpuszczając 400 g w 300–500 l wody.
Może być mieszany z:triadymenolem, Chorusem (cyprodinin), chlorkiem miedzi i innymi związkami tego pierwiastka, Frupicą, Funguranem, Kocide, Rovralem, Scalą, Teldorem, penconazolem, Calypso, Confidorem, Insegarem, Madexem, Pirimorem, Runnerem, Spintorem, Stewardem, Teppeki, Vertimeciem, giberelinami, chlorkiem wapnia, etefonem, ATS-em, Regalisem. Nie wolno mieszać z nawozami zawierającymi bor.
Boni Protect forte jest wykorzystywany również przeciwko szarej pleśni w uprawach borówki wysokiej, malin, truskawek, co pozwala na prowadzenie ochrony także w czasie trwających zbiorów i ogranicza ilość pozostałości pestycydów w owocach.


Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection