Potrzebna pomoc naszego państwa dla branży sadowniczej

Propozycje form pomocy

Pod takim tytułem w portalu trsk.pl ukazała się informacja o konieczności pomocy przez państwo producentom i eksporterom jabłek. Problem ten przedstawiono na lutowej konferencji sadowniczej w Lublinie. Zespół w składzie M. Maliszewski, W. Boguta, W. Żółcik i niżej podpisany opracowali projekt z 23 propozycjami pomocy, który wysłano do Pani Premier Beaty Szydło, Pana Wicepremiera Mateusza Morawickiego, Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, Kancelarii Prezydenta RP oraz Senackiej i Sejmowej Komisji Rolnictwa.

IMG 5431W obszernych pismach przewodnich uzasadniono konieczność pomocy państwa, głównie w zakresie zbytu jabłek. Ta konieczność wynika ze spodziewanej wysokiej nadwyżki jabłek w najbliższych latach i trudnościach w ich zagospodarowaniu. Już teraz trzeba podjąć odpowiednie działania, aby wszystkie jabłka zagospodarować po opłacalnych cenach i utrzymać naszą wysoką pozycję na światowym rynku jabłek. W związku z rosyjskim embargiem powstała nowa sytuacja na naszym rynku jabłek. Przed producentami i eksporterami nowe i bardzo trudne wyzwania i problemy, których sami nie rozwiążą bez pomocy państwa. Podkreślono, że znaczna pomoc państwa to podstawowy warunek rozwiązania problemów z nadwyżką jabłek. Jeżeli jej nie będzie, duże straty poniosą nie tylko producenci i eksporterzy jabłek, ale cala polska gospodarka narodowa. W tych pismach oferowano naszą pomoc w rozwiązywaniu czekających nas problemów.

Zbieram informacje o sposobach pomocy dla producentów i eksporterów ze strony państwa. Bardzo proszę osoby, które mają swoje propozycje i chcieliby się nimi podzielić, proszę o przysłanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Propozycje form pomocy naszego państwa producentom i eksporterom jabłek

W związku z wysokimi zbiorami jabłek, rosyjskim embargiem i koniecznością zdobywania nowych rynków zbytu, powstały zupełnie nowe warunki i wyzwania, zarówno dla producentów jak i eksporterów jabłek. Znacznie trudniejsze niż dotychczasowe, zwłaszcza w zakresie zbytu jabłek, z którymi sobie już nie radzą sami producenci i eksporterzy. Konieczna jest pomoc naszego państwa, zwłaszcza rządu. Pomoc państwa jest teraz podstawowym warunkiem utrzymania opłacalności produkcji oraz wysokiego poziomu zbiorów i eksportu jabłek. Już teraz, a tym bardziej w najbliższej przyszłości, szczególnie ważna będzie pomoc w zbycie jabłek, włącznie z większą współodpowiedzialnością za rozwój naszego sadwonictwa. Różne mogą być formy pomocy mające bezpośredni lub pośredni wpływ na łatwiejszy zbyt jabłek deserowych. Do najważniejszych form można zaliczyć następujące:

dojrzewajaceFormy pomocy z bezpośrednim wpływem na lepszy zbyt jabłek deserowych

1./ Promowanie naszych jabłek, co najmniej we wszystkich krajach do których już, lub chcemy eksportować jabłka, przez specjalny zespół przy pomocy zagranicznych placówek dyplomatycznych.
2./ Ważna jest bardzo skuteczna promocja wzrostu spożycia jabłek w kraju, zwłaszcza przez dzieci i młodzież
3./ Pomoc w zdobywaniu nowych rynków zbytu dla naszych jabłek
4./ Zabezpieczenie większych transakcji z zagranicznymi odbiorcami jabłek
5./ Wsparcie producentów, zwłaszcza eksporterów z niskoprocentowymi kredytami
6./ Stworzenie systemu kontroli jakości owoców, zwłaszcza jabłek
7./ Wyeliminowanie nieuczciwych praktyk w handlu
8./ Wspieranie rozwoju i działalności targowisk oraz małych sklepów osiedlowych
9./ Zabezpieczenie nadwyżki jabłek przez produkcję biogazu lub wycofanie z naszego ryneku

Formy pomocy z pośrednim wpływem na lepszy zbyt jabłek

W zbycie jabłek w kraju a zwłaszcza zagranicą, największy udział mają grupy i organizacje producentów. Dlatego zasługują na duże wsparcie ze strony naszego rządu, zwłaszcza podmioty eksportujące większe ilości jabłek. Oprócz tego do pośredniej pomocy można jeszcze zaliczyć:

1./ Wspieranie niskoprocentowymi kredytami obrotowymi m.in. na skup owoców
2./ Zwolnienie z podatku od nieruchomości oraz podatku dochodowego od osób prawnych
3./ Zmiany w obowiązującym prawie w kierunku umożliwienia tworzenia Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych.
4./ Podjęcia negocjacji z bankami i nadzoru finansowego odnośnie finansowania grup producentów owoców i warzyw.
5./ Umożliwienie tworzenia nowych grup producentów owoców i warzyw, jako grupy producentów rolnych.
6./ Zmienić zasady programu "bezpłatnego wycofania jabłek z rynku"
7./ Ważnym zadaniem rządu będzie utrzymanie poprawnych stosunków gospodarczych i politycznych z rządami krajów, do których chcemy eksportować polskie jabłka.

makoszPozostałe propozycje pośrednie

1./ Stworzenie statusu pracownika sezonowego z dostępnością taniej siły roboczej
2./ Utrzymanie niezmienności systemu podatkowego
3./ Wspieranie drobnego przetwórstwa owocowego, zwłaszcza soków NFC i cydru jabłkowego
4./ Zorganizowanie sadowniczego doradztwa fachowego
5./ Finansowanie proeksportowych badań naukowych oraz wypracowanie systemowych powiązań praktyki z nauką
6./ Starania o dodatkowe środki finansowe w Komisji Europejskiej na budowę chłodni z kontrolowaną atmosfera ,deszczowni oraz urządzeń do ochrony drzew przed przymrozkami wiosennymi i gradobiciem
7./ Powołanie Departamentu Ogrodnictwa i Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W opracowaniu tych propozycji korzystałem z pomocy panów: Mirosława Maliszewskiego (Związek Sadowników RP), dr Witolda Boguty (Krajowe Zrzeszenie Grup Producentów Owoców i Warzyw) i Waldemara Żółcika (Zrzeszenie "Unia Owocowa")
Powyższe propozycje należy traktować jako część form pomocy państwa. Wskazane jest ich uzupełnienie przez inne organizacje sadownicze i naukę sadowniczą.

Prof. dr hab. Eberhard Makosz, www.trsk.pl

Powiązane artykuły

Profesor od sadowników – nasz Profesor

Może być gorzej

X

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.