Jabłonie

Parch jabłoniowy: W dniu 22 marca wykonaliśmy ostatnią izolację otoczni parcha jabłoniowego. W jej wyniku stwierdziliśmy, że w ok. 50% wykształconych otoczni są już worki, a pozostałych dopiero się tworzą. Otocznie, w których worki wytworzone zostały przed ostatnimi przymrozkami, worki zostały uszkodzone! Aktualnie więc nie ma jeszcze zarodników.
Mimo to przypominam, że powinniśmy dołożyć wszelkich starań by maksymalnie ograniczyć wielkość potencjału infekcjo twórczego poprzez np. wygrabywanie starych zeszłorocznych liści spod drzew i ich dokładne rozdrabnianie!

Choroby kory i drewna: zgorzele kory, okres bezlistny

Funaben Plus 03 PA- smarować rany po cięciu;

rak drzew: Topsin M 500 SC (1,5l/ha) - opryskiwać bezpośrednio po cięciu.

Zaraza ogniowa (w fazie nabrzmiewania pąków - ruszenia się łusek)

Champion 50 WP, (1,5 kg/ha); Cuproflow 375 SC, (1,5 l/ha);

Przędziorki

Catane 800 EC (2%); Promanal 60 EC (2%); Treol 770 EC (1,5%); Zasady stosowania olei parafinowych: -Dzień przed i 2 dni po zabiegu nie może być przymrozku (bo nastąpią poparzenia tkanki), temperatura w czasie zabiegu minimum 8oC; przez trzy-cztery najbliższe dni temperatura powietrza powinna rosnąć i na jeden ha sadu należy wypryskać minimum 800 do 1200 l roztworu. Po zabiegu preparatami olejowymi przez 4 dni nie wolno stosować preparatów zawierających Kaptan i przez 5 dni zawierających siarkę! Zabieg niszczy również jaja mszyc. Ciecz nanosić na suchą tkankę!
Ponadto zarejestrowane są również akarycydy jajobójcze Apollo 500 SC (0,4l/ha) i Apollo Plus 060 OF (3,0l/ha). Nissorun 050 EC (0,9l/ha).

Parch jabłoni w fazie nabrzmiewania i pękania pąków: Flowbrix 380 SC (1,2-2 l/ha); Funguran-OH 50 WP (0,75 kg/ha); Kocide 101 WP (1,5 kg/ha); Kocide 2000 35 WG (2 kg/ha); Mag 50 WP (0,75 kg/ha); Miedzian 50 WP (1,5 kg/ha); Miedzian Extra 350 SC (1,5 l/ha), Cuproflow 375 SC (1,5-2 l/ha),Cuproxat 345 SC (3 l/ha); Champion 50 WP (0,75 kg/ha), Neoram 37,5 WG (2 kg/ha); Nordox 75 WG (0,75-1 kg/ha); Ardent 500 SC (0,2 l/ha); Discus 500 WG (0,2 kg/ha); Zato 50 WG (0,15kg/ha);Carpene 65 WP (1,5 kg/ha);Syllit 65 WP (1,5-2kg/ha);  Delan 700 WG (0,5-0,7kg/ha); Ventop 350 SC (1-1,5l/ha); Antracol 70 WG (2-2,25kg/ha);
Mączniak jabłoni: tylko odmiany podatne: Siarkol 80 WP (7,5 kg/ha); Siarkol 800 SC (7,5l-ha); Siarkol Extra 80 WP (7,5 kg/ha);  

Kwieciak jabłkowiec: W tych sadach, w których w roku ubiegłym zauważyliśmy sporo pąków kwiatowych w fazie balona, które się nie rozwinęły i miały w części wierzchołkowej dziurkę  (po wyjściu szkodnika) lub stwierdzono zbyt liczne występowanie chrząszczy w roku bieżącym (po otrząsaniu) należy wykonać zabieg w fazie nabrzmiewania pąków jednym z preparatów: Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Decis 2,5 EC (0,5l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,2l/ha); Sherpa 100 EC (0,375l/ha). Pyretroidy należy stosować w temp. 10-20oC.
Actara 25 WG (0,16-0,2kg/ha); Calypso 480 SC (0,15l/ha); wszystkie w temp. Pow. 10oC.

Ochrona grusz

Zaraza ogniowa:  Champion 50 WP, (3 kg/ha); Cuproflow 375 SC, (2 l/ha); Cuproxat 345 SC (3l/ha); Funguran – OH 50 WP (3 kg/ha); Neoram 37,5 WG (2kg/ha).
Przędziorki: Catane 800 EC (2%)- zasady podobne jak u jabłoni.

Miodówka gruszowa: zabieg wykonać po 2-3 dniowym ociepleniu. W RP zarejestrowane są: Bulldock 025 EC (0,75l/ha); Fastac 100 EC (0,15-0,18l/ha); Karate Zeon 050 CS (0,15-0,2l/ha);  Sherpa 100 EC (0,375-0,45l/ha). Acaramik 0,18 EC (0,75l/ha); Actara 25 WG (0,16-0,2kg/ha); Dimilin 480 SC (0,3-0,375l/ha) -dodać Silwet, Slippa lub Super Zwilżacz); Rimon 100 EC (0,75l/ha)..

Program belgijski: W Belgii w rejonach produkcji owoców grusz mają posadzone wysokie żywopłoty, w odległości mniej więcej, co 200 mb od siebie.
Po pierwsze: W Belgii w fazie bezlistnej, po rozpoczęciu oblotów przez miodówki wykonuje się zabieg pyretroidami. Ta grupa preparatów w tej fazie   również zwalcza wzdymacza i podskórniki gruszowe!

Po drugie: W fazie nabrzmiewania pąków kwiatowych stosują: 7-8l/ha oleju parafinowego. Za 4 dni po oleju wykonuje się zabieg używając: 3 kg/ha preparatu zawierającego mancozeb + 50 kg/ ha glinki kaolinowej. Zaznaczają jednak bardzo istotną uwagę!: Olej parafinowy nie może być stosowany przed przymrozkiem, bo wówczas parzy! I druga: Ne można mieszać oleju parafinowego z mankozebem.
Po trzecie: Za około 7-10 dni później (w zależności od tempa wegetacji) stosują kolejne 7 l/ha oleju parafinowego. Za 4 dni po oleju wykonuje się zabieg używając: 6 kg preparatu siarkowego + 30 kg/ha mączki kaolinowej.
Po czwarte: Wykonuje kolejne trzy zabiegi, w odstępach 7-10 dniowych (w zależności od tempa wegetacji) po 25 kg/ha mączki kaolinowej.
Mancozeb jako substancja ma działanie jajobójcze, a mączka kaolinowa zapewnia taką barwę odblasku liści w słońcu, że samice miodówki nie zauważają liści i w związku z tym lecą składać jaja do sadu sąsiada! To niestety nie koniec problemu. Do sadu nanoszą owada o łacińskiej nazwie Anthocoris (jeden z wielu pożytecznych dziubaków!) oraz pielęgnują wręcz skorki. W sierpniu wieszają na drzewach małe, z wyperforowanymi dziurkami, wykonane z czarnej folii, a wypełnione sianem lub sieczką słomy woreczki. Stanowią one zimowe schronienie dla skorków, które w roku następnym są efektywnym pomocnikiem w zwalczaniu miodówek. W nawożeniu dolistnym stosują w lecie siarczan magnezu i saletrę potasową, które to nawozy zniechęcają miodówki do znoszenia jaj na opryskiwanych drzewach. Dopiero jako  ostateczność traktują możliwość zwalczania miodówek Envidorem, który u nich ma również rejestrację na miodówki. Warunek, że musi on być stosowany do momentu kiedy 30% jaj jest barwy żółtej a pozostałe są białe.
W Holandii producenci gruszek po pojawieniu się muchówek miodówki, w fazie pękania pąków, ale nim pokaże się zielona tkanka, stosują mieszaninę Oleju parafinowego (10l/ha) + 5 kg/ha) preparatu siarkowego. Zasady takie same jak przy stosowaniu oleju parafinowego u jabłoni.

Źródło: Wskazówki dla Grup Doradztwa Celowego - W okresie pękania pąków, Sandomierz; dnia 22.03.2012r. Opracowanie: Adam Fura;.
 

Najnowsze komentarze

Choroby i szkodniki

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection