Doktor Zofia Płuciennik (ISK im. Szczepana Pieniążka) podczas Międzynarodowej Wystawy Maszyn, Artykułów oraz Technologii Sadowniczych FRUITAKADEMIA SHOW w Tarczynie omawiała problemy związane z uszkadzaniem owoców przez zwójkówki i owocówkę jabłkóweczkę. Podstawą skutecznego monitorowania i ochrony, co wielokrotnie podkreślała prelegentka, są pułapki feromomowe.

Najłatwiej przy ich użyciu określić termin zwalczania zwójki siatkóweczki. Okres wylotu  motyli tego gatunku jest stosunkowo krótki (ok. 1 miesiąca), ale często główny lot trwa 1-2 tygodnie. Zabieg na pierwsze pokolenie należy wykonać po upływie około trzech tygodni od rozpoczęcia regularnych wylotów motyli.
Inny wariant wyznaczania terminu zakłada, że opryskiwanie należy wykonać po upływie 10-14 dni od chwili stwierdzenia maksimum w odłowach motyli. Jeśli noce i dnie są ciepłe, to rozwój od jaja do motyla wynosi 8-10 dni. Termin zwalczania zwójkówki siatkóweczki będzie najprawdopodobniej pod koniec tego tygodnia lub w przyszłym tygodniu.(dla rejonu Polski Centralnej).
W tej chwili przypada termin zwalczania owocówki jabłkóweczki (zabieg można jeszcze wykonywać). Zabieg ten będzie w znacznym stopniu zwalczał jednocześnie zwójkę siatkóweczkę. W tej chwili często wybierany jest preparat Calypso, gdyż pojawia się mszyca i pryszczarek.
Zwójka siatkóweczka rozwija się w dwóch pokoleniach. Zabieg na drugie pokolenie tego szkodnika najczęściej wykonywany jest w połowie sierpnia.
 

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia