Jabłoń

Parch jabłoni, mączniak jabłoni
Jeśli w sadzie mamy czysto, tzn. nie mamy plam parcha, to zabiegi wykonujemy tylko w przypadku wystąpienia bardzo obfitych opadów atmosferycznych. Nadal najlepszymi preparatami w tej fazie są te oparte na mancozebie i kaptanie. W przypadku kwater z 'Golden Deliciousem' sugeruję stosowanie preparatów zawierających mancozeb z uwagi na Drobną plamistość liści jabłoni. Należy również pamiętać o stosowaniu nawozów zawierających magnez: (1% roztwór siarczanu magnezu lub Magflow - 3-5 l/ha; lub Agrocean Mg - 3 l/ha lub Metalosate Mg - 2 l/ha).

Zaraza ogniowa
Nadal należy prowadzić  wnikliwą i częstą lustrację sadów pod kątem stopnia zdrowotności! W niektórych, na szczęście nielicznych sadach, pojawiła się zaraza ogniowa! Należy lustrować także pojedynczo rosnące rośliny głogu, jarzębiny, irgi i ognika. Dla przypomnienia podaję, że najbardziej wrażliwe odmiany to: 'Idared', 'Jonathan', 'Szampion', 'Close', 'Gloster', 'James Grive', 'Spartan', 'Pinova', 'Piros', 'Alkmene', 'Spartan'), a z grusz to: 'Komisówka', 'Paryżanka', 'General Leclerc'. W przypadku  stwierdzenia jej występowania należy jak najszybciej wyciąć i spalić chore części roślin. Rany po cięciu zabezpieczać farbą emulsyjną z dodatkiem 2% miedzianu. Narzędzia po cięciu każdego drzewa odkażać w 70-procentowym denaturacie. Program ochrony jabłoni podaje: przy dużym zagrożeniu chorobą wykonać 2-3 opryskiwania co 2 tygodnie (preparaty miedziowe po 0,75 kg/ha).

Mszyce
W sadach, w których obserwuje się występowanie mszyc, nalezy zastosować preparaty: Actara 25 WG - 0,1kg/ha; Agro Pirymikarb 500 WG - 0,4-0,75kg/ha; Calypso 480 SC - 0,1- 0,2l/ha; Mospilan 20 SP - 0,125 kg/ha;  Marvik 240 EW - 0,2l/ha; Pirimor 500 WG - 0,75kg/ha; Teppeki 50 WG - 0,14kg/ha; Agricolle 3l/ha. Zabieg najlepiej wykonać dużą ilością wody (1000l/ha bardzo wcześnie rano (ok. godz. 4.00, gdy liście otwierają aparaty szparkowe i intensywnie absorbują wodę z powierzchni. Zapewnia to szybsze pobranie preparatu, a co się z tym wiąże wyższą jego skuteczność!   

Przędziorki i pordzewiacze                                                                                                                                  
Nadal aktualne są wskazówki dotyczące systematycznego kontrolowania liczebności przędziorków i pordzewiaczy. W sadach, w których przekroczony jest próg zagrożenia ekonomicznego (4 przędziorki średnio na liść lub 40 pordzewiaczy) w celu zwalczania przędziorków można stosować jeden z preparatów, np. Nissorun 050 EC (0,9 l/ha)+Ortus 05 SC (0,5l/ha); Omite 570 EW (1,5-2,0l/ha); Omite 30 WP (2,25kg/ha); Magus 200 SC (0,-0,7 l/ha); Sanmite 20 WP (0,75 kg/ha); Talstar 100 EC (0,6l/ha); Agricolle (3l/ha) lub Enwidor 240 SC (0,4l/ha);
Na pordzewiacza jabłoniowego zarejestrowane są: Omite 30 WP-2,25kg/ha;Ortus 05 SC-1,5l/ha;Omite 570 EW-1,5-2l/ha)
Z punktu widzenia sadownika najbardziej efektywne jest zastosowanie Envidoru w  lipcu. Preparat działa w zależności od temperatur 8-12 tygodni, a więc późne zastosowanie gwarantuje, że nie ma pokolenia, które schodzi na leża zimowe, a więc i w przyszłym roku na początku sezonu mamy spokój z tymi szkodnikami.

Owocówka jabłkóweczka i wydłużka oczeteczka
Owocówki (I pokolenie jabłkóweczki i  wydłubka oczateczka) – w dniach 2-9 lipca wystąpiły intensywne odłowy samców owocówki jabłkóweczki i wydłubki oczateczka.
Sośniczany: Owocówka jabłkóweczka: 17 szt., Owocówka śliwkóweczka: 57 szt., siatkóweczka 10 szt., bukóweczka 2 szt., oczateczka 42 szt., koróweczka 102 szt.,
Kleczanów:  Owocówka jabłkóweczka: ? szt., Owocówka śliwkóweczka:? szt., siatkóweczka ? szt., bukóweczka ? szt., oczateczka ? szt., koróweczka ? szt.,
Czyżów:
Owocówka jabłkóweczka:54 szt., Owocówka śliwkóweczka:? szt., siatkóweczka 23 szt., bukóweczka 0 szt., oczateczka 104 szt., koróweczka 62 szt.,
Malice:
Owocówka jabłkóweczka:19 szt., Owocówka śliwkóweczka:37 szt., siatkóweczka 0 szt., bukóweczka 8 szt., oczateczka 42 szt., koróweczka 28 szt.,
Bilcza:
Owocówka jabłkóweczka:50 szt., Owocówka śliwkóweczka:70 szt., siatkóweczka 20 szt., bukóweczka 35 szt., oczateczka 70 szt., koróweczka 40 szt.,
Łukawa:
Owocówka jabłkóweczka:8 szt., siatkóweczka 0 szt., oczateczka 32 szt., koróweczka 14 szt., owocówka śliwkóweczka:15 szt., koróweczka 14 szt.,
Po 10-12 dniach, licząc od dnia maksymalnego odłowu (07.07, .tj. w dniach 17-19.07),  należy wykonać zabieg ochronny jednym z preparatów: Runner 240 EC w dawce 0,40l/ha, Steward 30 WG w dawce 0,2kg/ha. W przypadku łącznego występowania zwójkówek i mszyc należy zastosować jeden preparatów chloro- i neonikotynowych, np.: Calypso 480 SC w dawce 0,2 l/ha.  Zabieg najlepiej wykonać bardzo wcześnie rano, około godz. 4.00, gdy liście otwierają aparaty szparkowe i intensywnie absorbują wodę z powierzchni. Zapewnia to szybsze pobranie preparatu, a co się z tym wiąże wyższą jego skuteczność!  

Nawożenie sadów jabłoniowych
Wszystkie sady jabłoniowe należy kolejny raz zasilić nawozem wapniowym (Foscavit (4-8l/ha lub; Wapnovit (3-5l/ha) lub YaraLiva Calcinit (5-7kg/ha) lub Agroleaf Power wapniowy (3-5kg/ha); lub Phostrade Ca (3-5l/ha). Można też stosować Basfoliar Combi Stip 3-5l/ha lub Fertileader Elite 3-4l/ha; Agrocean Ca – 3l/ha lub Metalosate Ca - 2 l/ha. W sumie w sezonie minimum 6 razy!
Wczesne odmiany jabłoni, a także 'Galę' i 'Elstara' oraz grusze należy zasilać dolistnym nawozem potasowym!
W kwaterach z 'Early Genevą', wczesnymi odmianami śliw, kwaterach czereśni wskazane byłoby zastosować Fertileader Elite 3-4l/ha.
Przypominam by kwatery z wczesnymi odmianami jabłoni należy zasilić doglebowo saletrą potasową w ilości 100-130 kg/ha Zabieg ten zwiększy wydatnie wielkość owocu, poprawi jego wybarwienie i smak, poprawi kondycję pąków kwiatowych na rok przyszły Taki sam zabieg należy wykonać w sadach z późnymi odmianami śliw.

Zabiegi pielęgnacyjne
1.    Nadal aktualne są wskazówki dotyczące przerzedzania ręcznego zawiązków jabłoni;
2.    Cięcie letnie długopędów odmian zbieranych za 4-5 tygodni;
3.    Na drzewach odmian 'Rubin'; 'Rubinola', 'Ligo'l itp. pędy, które nie zakończyły się pąkiem kwiatowym, należy przyciąć za trzecim liściem (koniec lipca – pierwsze dni sierpnia);
4.    W sadach czereśniowych, wiśniowych, śliwowych, brzoskwiniowych i morelowych tuż po zbiorach przystąpić do cięcia drzew.


Grusza
Parch gruszy – wzrost zawiązków: preparaty zawierające mancozeb + siarczan potasu w dawce 5 kg/1000 l wody (stwarzanie środowiska niekorzystnego dla miodówek!). Za 7 dni powinno się zastosować dolistny nawóz wapniowy. Kwatery z jesiennymi odmianami grusz należy zasilić doglebowo saletrą potasową w ilości 100-130 kg/ha Potas w tej formie  w sadach gruszowych jest ogromnie ważny ze względu na wpływ na wielkość owocu i jego smak.
W przypadku ich pojawienia się miodówek gruszowych należy stosować Dimilin 25 WP w dawce od 0,6-0,9 kg/ha lub Rimon 100 EC w dawce 0,75 l/ha! Uwaga: Warunki zastosowania (etykieta-instrukcja stosowania).

Śliwa
Należy przeprowadzać systematyczne lustracje pod kątem występowania mszyc, które są wektorem szarki!!! W przypadku stwierdzenia ich występowania należy wykonać zabieg jednym z preparatów chloro- lub neonikotynowych Calypso 480 SC-0,1l/ha; Agro Pirimikarb 500 WEG-0,75 kg/ha; Bulldock 025 EC-0,75 l/ha; Cyperkil Super 25 EC-0,15-0,18l/ha; Decis 2,5 EC -0,45-0,6l/ha; Fastac 100 EC- 0,15-0,18l/ha; Karate Zeon 050 CS-0,15-0,2l/ha; Sherpa 100 EC 0,375-0,45l/ha; Talstar 100 EC- 0,6l/ha; lub Agricolle – 3l/ha.
Nadal aktualne są wskazówki dotyczące zwalczania pordzewiacza śliwowego: Omite 570 EW – 2l/ha, Omite 30 WP - 2,25kg/ha Ortus 05 SC – 1l/ha..
Nadal aktualne są wskazówki dotyczące zwalczania przędziorków: Magus 200 SC - 0,5 l/ha, Omite 30 WP - 2,25 kg/ha, Omite 570 EW - 1,5-2l/ha, Ortus 05 SC – 1l/ha,
Znamionówka tarniówka: Nomolt 150 SC – 0,75l/ha lub pyretroidy – opryskiwać po pojawieniu się gąsiennic!

Wiśnia i czereśnia
Nasionnica trześniówka: należy pamiętać o okresach karencji - dla Calypso i Mospilanu (14 dni), dla pyretroidów (7 dni).
Po zbiorze owoców:
Drobna plamistość liści drzew pestkowych: Carpene 65 WP/Syllit 65 WP – 1,5 kg/ha (1-2 razy w okresach opadów!) Topsin M 500 SC – 1,5l/ha lub Kaptan Plus 71,5 WP – 2kg/ha lub Score 250 EC -0,2l/ha (maks 2 razy w sezonie).
Przędziorki: Agricolle – 3l/ha;
Śluzownica ciemna: Bulldock 025 EC – 0,75l/ha lub Sumi-alpha 050 EC -0,45l/ha.

Program nawożenia dolistnego dla pestkowych. Jak najszybciej w ciągu 2 tygodni po zbiorze sady gatunków pestkowych należy trzykrotnie zasilić w odstępach co 5 dni mocznikiem w ilości 7kg mocznika na 1000 l wody. Zabiegi należy wykonywać po 21.00! Ma to ogromne wręcz znaczenie dla jakości owocu w przyszłorocznym sezonie!

Malina
Malina owocująca na pędach dwuletnich

Zamieranie pędów malin: Pierwszy zabieg gdy pędy osiągną 10 cm wysokości i co 10 dni: Mythos 300 SC – 2,5l/ha; Rovral Flo 255 SC – 4,5 l/ha; Sadoplon 75 WP -5-7,5 kg /ha;  Switch 62,5 WG – 0,8-1kg/ha; zabieg powtarzać co 7 dni.
Szara pleśń: Teldor 500 SC – 1,5l/ha lub Signum 33 WG – 1,8 kg/ha.

Malina powtarzająca

Szara pleśń: Teldor 500 SC – 1,5l/ha. lub Signum 33 WG – 1,8 kg/ha.
Mszyce: Agro Pirymikarb 500 WG/Pirimor 500 WG - 0,75 kg/ha; Agricolle - 3l/ha.
Przędziorek chmielowiec: Agricolle-3l/ha;
Nawożenie dolistne: Nawóz potasowy (Drakar lub Final K lub Cigo K (po 3l/ha) I za trzy dni nawóz wapniowy: Foscavit (4-8l/ha lub; Wapnovit (3-5l/ha) lub YaraLiva Calcinit (5-7kg/ha) lub Agroleaf Power wapniowy (3-5kg/ha); lub Phostrade Ca (3-5l/ha) lub Basfoliar Combi Stib -3-5l/ha lub Fertileader Elite 3-4l/ha; Agrocean Ca – 3l/ha lub Metalosate Ca - 2l/ha.

Porzeczka czarna (po zbiorze)

Amerykański mączniak agrestu:: Nimrod 250 EC - 0,75-2,25l/ha; Score 250 EC - 0,2l/ha; Topsin M 500 SC - 1,5l/ha,
Opadzina liści porzeczki, biała plamistość liści: (faza po kwitnieniu: Dithane Neo Tec 75 WG - 3-4,5 kg/ha; Topsin M500 SC – 1,5 l/ha  lub Polyram 70 WG – 3,0 kg/l/ha, Score 250 EC - 0,2 l/ha, Pryszczarek porzeczkowiec liściowy i pryszczarek porzeczkowy łodygowy: Calypso 480 SC -0,15-0,2 l/ha; i pyretroidy.
Przeziernik porzeczkowiec: Bulldock 025 EC - 0,6l/ha i inne pyretroidy.
Przędziorek chmielowiec: Omite 30 WP - 2,25kg/ha; Omite 570 EW - 1,5l/ha; Talstar 100 EC - 0,6l/ha; Agricolle - 3l/ha;

Sandomierz, dnia 12.07.2010 roku, opracowanie: Adam Fura
 

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia