Ostatni zabieg przeciwko brunatnej zgniliźnie drzew pestkowych najlepiej wykonać fungicydami zawierającymi tebukonazol: Horizon/Orius/Sparta/Syrius 250 EW. Preparaty te mają najkrótszy, bo 7-dniowy, okres karencji. Dłuższą karencję mają Topsin M 500 SC (14 dni) i Baycor 25 WP (21 dni).
W przypadku wystąpienia opadów gradu, konieczne jest zabezpieczenie powstałych ran na owocach i gałązkach, wykonując opryskiwanie Topsinem M 500 SC, najlepiej w ciągu 24 godzin.

Od pierwszej lub drugiej dekady lipca trwają loty II pokolenia owocówki śliwkóweczki. Zwykle liczne loty obserwowane są do połowy lub do końca sierpnia (czasami jeszcze we wrześniu), a więc owoce są narażone na uszkodzenia przez gąsienice drugiego pokolenia przez około 1,5 miesiąca. Zwalczanie drugiego pokolenia, liczniejszego i bardziej płodnego niż pokolenie zimujące, konieczne jest w sadach z późno dojrzewającymi odmianami śliw. Do zabiegu zwalczającego należy przystąpić po około 2 tygodniach od zaobserwowania systematycznego zwiększania się liczby motyli odłowionych w pułapce w lipcu.  Jeżeli po wykonaniu zabiegu liczba odławianych motyli nadal jest wysoka, to po 2-3 tygodniach trzeba ponownie wykonać opryskiwanie
na tych najpóźniejszych odmianach. Przy wyborze insektycydu do zwalczania należy kierować się m.in. okresem karencji. Najkrótszy
(7-dniowy) mają: Steward 30 WG i Runner 240 SC, stosowane w trakcie masowego lotu i składania jaj, oraz polecane na
fazę „czarnej główki” SpinTor 480 SC/240 SC. 14 dni karencji należy zachować opryskując Dimilinem 480 SC lub Calypso 480
SC. Ten ostatni preparat jest polecany, gdy zachodzi potrzeba jednoczesnego zwalczania mszyc, które są wektorami szarki. Jeśli jednak
mszyce spowodują już poskręcanie liści, lepiej sięgnąć po Pirimor 500 WG lub Agro Pirymikarb 500 WG, które oprócz działania
kontaktowego wykazują też gazowe, dzięki czemu są bardziej skuteczne. Groźnym szkodnikiem śliw przez cały okres ich wegetacji, również w lipcu, są także przędziorki.

W lipcu i sierpniu progiem zagrożenia dla przędziorka owocowca jest stwierdzenie średnio 7 i więcej form ruchomych na
1 liść, a w przypadku chmielowca – więcej niż 10 szt./liść, po przejrzeniu średnio 200 liści, zebranych po 5 z 40 drzew. Z kolei do połowy
lipca można zwalczać również pordzewiacza śliwowego (po stwierdzeniu 5-20 osobników na 1 cm2 liścia, po przejrzeniu pod
binokularem 10 liści z 20 drzew). Zarejestrowane dla śliw akarycydy ograniczają populacje obu szkodników, jednak aby jednocześnie
zwalczyć pordzewiacze, należy zastosować  wyższe dawki preparatów: Omite 570 EW – 2 l/ha, Omite 30 WP – 2,25 l/ha, Ortus
05 SC – 1,25-1,5 l/ha. Magus 200 SC ma rejestrację do walki z przędziorkami, chociaż również zwalczy pordzewiacze.
Źródło: Aktualności, www.kpodr.pl, B. Błaszczyńska
 

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia