×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 71.

Podczas trwającej w Skierniewicach XLVI Konferencji Sadowniczej pt. „Nauka praktyce” dr Dorota Kruczyńska z ISK zaprezentowała wyniki badań nad wybarwianiem odmian z grupy ‘Jonagold', prowadzonych wspólnie z drem Krzysztofem Rutkowskim. Dla sadowników w tej chwili najważniejsze są wnioski dotyczące zbioru. W przypadku tej odmiany można mówić o różnym podejściu sadowników - z jednej strony odmiana podstawowa zbierana jest zbyt późno w oczekiwaniu na zadowalający rumieniec, z drugiej zaś jeden z najbardziej wybarwionych mutantów, ‘Red Jonaprince’ – zrywany bywa zbyt wcześnie. Kryterium oceny dojrzałości wśród sadowników wciąż jeszcze bywa wielkość i intensywność rumieńca. Tymczasem badania prowadzone w Instytucie potwierdzają, że pod względem terminu zbioru nie ma zasadniczych różnic między mutantami co do terminu zbioru. Inne metody określania stopnia dojrzałości mogą w tym wypadku być niezbędne.


Doświadczenia dotyczyły odmian: ;Jonagold’, ‘Jonagored’ (kontrola) oraz Excel, Red Jonaprince’ i ‘Jonagored Supra’. Okazało się, że różniły się one wielkością jabłek tylko w pierwszym roku badań, a później już nie. Jabłka wszystkich mutantów wybarwiały się dobrze, lecz rumieniec był rozmyty lub paskowany. Kolejne sezony badawcze potwierdziły wpływ różnych warunków pogodowych na stopień wybarwienia. Udało się zauważyć następującą prawidłowość: ‘Red Jonaprince’ był najbardziej wybarwiony, natomiast w przypadku ‘Excel’ udział owoców dobrze i intensywnie wybarwionych był najmniejszy. Stwierdzono też różnice między mutantami w zawartości ekstraktu i kwasowości.Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection