Jesienne zwalczanie chwastów w sadach i jagodnikach staje się coraz bardziej popularne ze względu na jego skuteczność, ograniczone możliwości chemicznego zwalczania chwastów w okresie wegetacji roślin uprawnych oraz relatywnie łagodne zimy, podczas których rozwija się zbędna roślinność.
Rośliny zielne rozwijające się w sadach i jagodnikach w okresie ich spoczynku zimowego nie mają szkodliwych następstw dla roślin uprawnych, a chwastami staną się dopiero wiosną. Rośliny zielne, definiowane jako chwasty, w okresie jesienno-zimowym ograniczają erozję gleby, zwiększają zapas wilgoci w glebie, gdyż zatrzymują śnieg na jej powierzchni oraz ograniczają wymywanie substancji pokarmowych z gleby, pełniąc tzw. funkcję buforującą. Celem sadownika nie jest doraźne i szybkie usunięcie chwastów przed zimą, ale racjonalne działanie, które prowadzi do powolnego zamierania chwastów po zastosowaniu herbicydów i usunięcia konkurencji chwastów od początku następnego sezonu wegetacyjnego.

Jakie herbicydy użyć w sadzie jesienią?
Jedynym herbicydem dolistnym polecanym w sadach do jesiennego zabiegu jest glifosat (Roundup 360 SL i jego odpowiedniki). Późna jesień to także termin aplikacji doglebowego herbicydu Kerb 50 WP.

Kiedy wykonywać zabieg?
Zalecany termin zabiegu to listopad i pierwsza połowa grudnia.

Jakie warunki pogodowe powinny panować podczas opryskiwania?
Temperatura powietrza w trakcie zabiegu powinna wynosić powyżej 0 stopni C. Przymrozki występujące kilka godzin po zabiegu, nie obniżają skuteczności herbicydu. Opryskiwania nie należy wykonywać, podczas deszczu, mżawki, ani na rośliny pokryte szronem lub obfitą rosą. Jeśli na chwastach pod drzewami zalega warstwa liści, warto poczekać z zabiegiem do chwili, gdy większość z nich zostanie rozproszona przez jesienne wiatry.


Jak działa glifosat w okresie chłodu?
Glifosat w okresie chłodów działa na rośliny powoli, wyraźnie układowo i wywiera   nieznaczny efekt następczy poprzez glebę, opóźniając kiełkowanie chwastów wiosną. Chwasty przebarwiają się na żółto dopiero po 2-3 tygodniach od opryskiwania i takie pozostają do przedwiośnia. Ich zamieranie dokonuje się po ociepleniu, zwykle pod koniec marca. Skuteczność zwalczania zielonych chwastów wieloletnich przez glifosat jest lepsza, po zabiegu wykonywanym późną jesienią niż po aplikacji wiosną lub latem.

Jakie chwasty są zwalczane w okresie jesiennym?
Spektrum zwalczanych chwastów jest szerokie i obejmuje większość roślin zimotrwałych, a więc zachowujących zimą zielone liście. Do tej grupy należą  zarówno rośliny jednoroczne, np. wiechlina roczna, jasnota purpurowa, starzec zwyczajny, gwiazdnica pospolita, bratek polny, bodziszek drobny, przytulia czepna, tasznik pospolity, przetacznik perski, chwasty rumianowate, przymiotno kanadyjskie oraz zimujące w postaci rozet liściowych chwasty wieloletnie, między innymi powszechnie występujące w sadach mniszek pospolity, wierzbownica gruczołowata, a także perz właściwy.
Wierzbownica gruczołowata zimuje w postaci niskich zwartych rozet  z podwiniętymi i gęsto upakowanymi liśćmi.
 
W jakich dawkach stosuje się glifosat jesienią?
 Dawka glifosatu wynosi od 0,75 do 1,8 kg substancji aktywnej na hektar opryskiwanej powierzchni, w zależności od wrażliwości zwalczanych chwastów i powinna uwzględniać zalecenia zawarte w etykiecie rejestracyjnej używanego środka. Roundup 360 SL jest zwykle stosowany w dawce 3-5 l/ha.

Jak dobrać objętość cieczy opryskowej?
Objętość cieczy roboczej powinna wynosić nie więcej niż 200-250 l na hektar opryskiwanej powierzchni i być tak dobrana,  aby nie ściekała ona z chwastów, szczególnie gdy te są lekko wilgotne.

Czy jesienny zabieg glifosatem jest bezpieczny dla drzew?
Dopóki na drzewach owocowych pozostają liście, zabieg należy wykonywać przy użyciu opryskiwacza z osłonami, zachowując takie same środki ostrożności, jak w pełni sezonu wegetacyjnego Przypadkowe naniesienie herbicydu na liście skutkuje uszkodzeniami drzew widocznymi w następnym sezonie lub nawet przez kilka następnych sezonów.

Aplkacja doglebowego herbicydu Kerb 50 WP

Zabieg wykonuje się późną jesienią, (listopad, grudzień) na wilgotną, ale nie pokrytą śniegiem i nie zamarzniętą glebę. Kerb 50 WP w dawce 2-5 kg/ha,  ogranicza rozwój perzu właściwego, jednorocznych traw, bodziszków, przytulii czepnej, gwiazdnicy pospolitej i komosy białej do końca czerwca.

Autor: Doc. dr hab. Jerzy Lisek, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
 

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia

Sadownicy polują