Jesienne zwalczanie chwastów w jagodnikach staje się coraz popularne ze względu na jego skuteczność, ograniczone możliwości chemicznego zwalczania chwastów w okresie wegetacji roślin uprawnych oraz relatywnie łagodne zimy, podczas których rozwija się zbędna roślinność.
Celem sadownika nie jest doraźne i szybkie usunięcie chwastów przed zimą, ale racjonalne działanie, które prowadzi do powolnego zamierania chwastów po zastosowaniu herbicydów i usunięcia konkurencji chwastów od początku następnego sezonu wegetacyjnego.

Herbicyd Roundup 360 SL zawierający glifosat jest rekomendowany do zwalczania chwastów na plantacjach porzeczki czarnej. Zalecana dawka to 4-6 l na hektar opryskiwanej powierzchni – zaleca się opryskiwanie pasowe, w rzędzie krzewów, bez użycia osłon. Zabieg wykonuje się w okresie spoczynku rośliny uprawnej, na plantacjach przynajmniej trzyletnich,  w terminach i w sposób przedstawiony powyżej dla sadów.
Herbicyd Kerb 50 WP  w dawce 2-4 kg/ha może być aplikowany na plantacjach agrestu, porzeczek i maliny, według takich samych reguł jak w sadach.

Jesienne zabiegi na plantacjach truskawek

Na plantacjach truskawki zaleca się przede wszystkim mechaniczne zwalczanie chwastów (uprawa gleby, pielenie), które uzupełniamy o ściółkowanie gleby słomą zbożową lub rzepakową, wykonywane pod koniec kwitnienia truskawek. Stosowanie herbicydów w okresie późnej jesieni może być użyteczne na polach zachwaszczonych gwiazdnicą pospolitą, starcem zwyczajnym, jasnotą purpurową, bratkiem polnym, tasznikiem pospolitym, bodziszkiem drobnym i wiechliną roczną. Siewki tych chwastów pojawiają się także jesienią. Nie są wrażliwe na mróz i kontynuują swój rozwój w okresach odwilży oraz przedwiośnia. Aby uniknąć wiosną pracochłonnego pielenia w rzędach rośliny  uprawnej, w listopadzie i grudniu można wykonać zabieg doglebowymi środkami: Stomp 330 EC (3-6 kg/ha), Venzar 80 WP (Buracyl 80 WP, Lenazar 80 WP, Azotop New 80 WP) (0,5-2 kg/ha). Rodzaj i dawka wybranego herbicydy zależą od wieku i kondycji plantacji, warunków środowiskowych oraz składu zachwaszczenia.
Jeśli na plantacji pojawiły się siewki chwastów, można wykonać zabieg środkami Burakomitron 70 WG (3-5 kg/ha) lub Goltix Compact 90 WG (2-3 kg/ha). Są one pobierane nie tylko przez korzenie, ale również przez liście chwastów i działają  w niskiej temperaturze. Niektóre odmiany truskawki (Elsanta, Kent) cechuje niska tolerancja na metamitron (Goltix, Burakomitron) i w ich uprawie herbicyd ten nie powinien być wykorzystywany lub stosowany bardzo ostrożnie, po zakończeniu wegetacji rośliny uprawnej.
Zabieg przy użyciu wskazanych herbicydów doglebowych wykonuje się od października do grudnia, najlepiej już w trakcie spoczynku zimowego truskawek.
Venzar i Stomp aplikuje się na glebę wolną od chwastów (po ich uprzednim mechanicznym zniszczeniu). Środków chwastobójczych nie należy aplikować na glebę zamarzniętą oraz pokrytą śniegiem.
Autor: Doc. dr hab. Jerzy Lisek, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia